Hogeschool van Amsterdam

Versnelde route

Maritiem Officier

Met een diploma van de mbo-opleiding Maritiem Officier is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een versneld programma op basis van individuele vrijstellingen. De examencommissie van de opleiding bepaalt dit uiteindelijk.

Je stroomt in in het tweede jaar van de reguliere studie waarmee je je competenties, die je nodig hebt voor het uitoefenen van het beroep maritiem officier aan boord van zeeschepen, op een hoger niveau brengt. Tevens maak je kennis met het werken aan beroepsopdrachten in teamverband waardoor je kennis en je vaardigheden worden verbreed.

Aandacht voor Wiskunde en Natuurkunde

Wiskunde en Natuurkunde zijn belangrijke onderdelen in dit jaar en maken deel uit van het reguliere lesprogramma. 

In het eerste halfjaar kies je een minor. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Binnen op buiten de opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan actuele ontwikkelingen in de maritieme sector (nautisch, technisch of management). Voorbeelden hiervan zijn praktijkgericht of toegepast onderzoek naar verkeersbegeleidingssystemen, innovatie in de zeevaart, energie en duurzaamheid of logistiek management in combinatie met ondersteunende colleges. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren.

In de tweede helft van dit jaar kies je voor een van de volgende afstudeerrichtingen: 

  • Stuurman: vooral nautisch
  • Scheepswerktuigkundige: vooral technisch

Tijdens deze periode kun je laten zien dat je ook praktisch klaar bent om straks zelfstandig aan het werk te gaan als maritiem officier, stuurman of werktuigkundige op hbo-niveau en werk je aan een afstudeeropdracht al of niet aan boord van een zeeschip. Je rondt je studie af met een scriptie over dit onderwerp gevolgd door een presentatie en verantwoording op de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 juli 2017