Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Maritiem Officier

In het eerste jaar vorm je een beeld van jouw toekomstige beroep. In elk blok doe je een praktijkgerichte opdracht. Bijvoorbeeld over het veilig laden en lossen van een zeeschip waarbij een stuwplan moet worden gemaakt en stabiliteitsberekeningen moeten worden uitgevoerd.

Blok 1: brede oriëntatie 

Samen met je medestudenten zoek je uit:

 • hoe zeeschepen zijn ingericht
 • welke lading zeeschepen kunnen vervoeren
 • hoe de voortstuwing van deze schepen geschiedt
 • welke werkzaamheden de maritiem officier aan boord verricht.

Blok 2: nautische aspecten

Bij het vak Navigatie doe je kennis op over:

 • zeekaarten
 • plaatsbepaling op zee
 • hoe je met een groot schip moet manoeuvreren

Blok3: technische aspecten

In blok drie leer je meer over:

 • dieselmotoren
 • pompen
 • de elektrische installatie aan boord van een schip

Blok 4: maritieme bedrijfsvoering en logistiek

Het accent in het vierde (management) blok ligt op het terrein van de maritieme bedrijfsvoering en logistiek, maar je krijgt ook een vak als bijvoorbeeld EHBO. 

Opleidingsschip Gyrinus

Daarnaast leer je op het eigen opleidingsschip Gyrinus onder meer:

 • navigeren
 • manoeuvreren 
 • hoe de techniek aan boord werkt
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016