Hogeschool van Amsterdam

Stages en projecten

Toegepaste Wiskunde

Studenten werkten en werken aan de volgende projecten:

Eerste jaar

Project computervaardigheden (probleem oplossen in Excel), een routeprobleem bij de TomTom oplossen of de distributie van olie vanaf een olieplatform.

Tweede jaar 

SAIL 2010 - een groot project over duurzaamheid waaraan diverse opleidingen deelnamen. Toegepaste Wiskunde studenten maakten wiskundige modellen.

Derde jaar

Het ontwikkelen van een communicatiegame voor betere communicatie tussen (potentiële) studenten op de hogeschool.

Stagevoorbeelden

Tijdens je stage kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Pensioenberekeningen maken voor zakelijke klanten op de afdeling Rekentechniek van een verzekeringsmaatschappij.
  • Een optimaal beladingsschema voor marineschepen maken.
  • Wiskundige methoden toepassen om te controleren of een computerprogramma goed werkt.
  • Rangeerproblemen bij een aantal grote NS-stations analyseren.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 september 2016