Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens deze vierjarige opleiding krijg je een gevarieerd studieprogramma met colleges en projecten.

De opleiding Toegepaste Wiskunde duurt vier jaar. De jaren zijn verdeeld in vier blokken. De lesuren bestaan uit colleges en projecten die aansluiten op de theorie. Die colleges volg je met ongeveer 30 studenten, erg overzichtelijk dus! Ook is er veel ruimte voor zelfstudie.

Jaar 1 en 2

In de eerste twee jaar ligt de nadruk op het leggen van een theoretische basis. Deze theoretische basis word je voor een groot deel aangereikt in contexten van een concrete casus of praktijkopdracht. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als Calculus, Lineaire Algebra en Programmeren die een meer abstract karakter hebben, deze geven je de theoretische basis voor de meer toegepaste vakken als Operations Research, Financiële Wiskunde en Statistiek. Met de kennis en vaardigheden die je in de eerste twee jaar opdoet ben je toegerust voor het vervolg van de opleiding waarin het oplossen van complexere en grotere vraagstukken uit de beroepspraktijk meer centraal zullen staan.

Jaar 3 en 4

In jaar 3 en 4 ontwikkel je je eigen wiskundige profiel. Het onderwijs kenmerkt zich enerzijds door verdiepende keuzemodulen in bijvoorbeeld Operations Research en Machine Learning en anderzijds door verbreding. Dit doe je door deel te nemen aan grotere, complexere projectopdrachten waarin met studenten uit andere technische opleidingen van de HvA samengewerkt wordt. De vraagstukken hebben betrekking op urgente maatschappelijke onderwerpen waarop de faculteit techniek zich richt, zoals energietransitie, mobiliteit en ‘slimme industriële productie’. Je leert hierbij de veelzijdigheid kennen van wiskundige toepassingen waaraan je met de eerder opgedane kennis een bijdrage kunt leveren. Een ander belangrijk onderdeel van deze fase is de minor. Dit is een keuzeprogramma van een half jaar. Een minor geeft de mogelijkheid om je kennis te verdiepen en te verbreden in een onderwerp naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld ook iets héél anders zijn dan wiskunde. In het laatste semester van je studie voer je een afstudeeronderzoek uit. Dit kan bij een bedrijf of onderzoeksinstituut zijn, maar ook op de HvA, bij een van de onderzoeksafdelingen.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Toegepaste Wiskunde en mag je de titel Bachelor of Science voeren. Je kunt dan direct aan de slag in het werkveld. Of kies je ervoor om verder te studeren?

Hoeveel tijd kost Toegepaste Wiskunde per week?
Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)