Hogeschool van Amsterdam

Vierde jaar

Toegepaste Wiskunde

In het vierde studiejaar doe je een afstudeerproject, bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij, bank, adviesbureau of onderzoeksinstelling. Je werkt dan aan een concreet probleem op het gebied van wiskunde of statistiek.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016