Hogeschool van Amsterdam

Master Professioneel Meesterschap

Professioneel Meesterschap. Master, deeltijd

Zoek je een master in leren en innoveren? Dan is de masteropleiding Professioneel Meesterschap iets voor jou. De masteropleiding is bedoeld voor leraren en leidinggevenden die zich willen verdiepen in actuele onderwijskundige theorieën en een voortrekkersrol willen spelen bij onderwijsvernieuwing. Leraren in alle sectoren van het onderwijs (po, vo, mbo, hbo) komen voor de opleiding in aanmerking.

De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters: perspectieven op leren: oriëntatie op onderzoek, perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling: maken van een onderzoeksplan, perspectieven op school en omgeving: uitvoer interventie en onderzoek en werken aan een synthese-opdracht; onderzoeksverslag.

Lees meer

De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op, maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.

Lees meer

Hbo- of wo-bachelor en minimaal twee jaar ervaring als docent of leidinggevende in po, vo, mbo of hbo. U krijgt een intakeprocedure, waarbij u moet aantonen dat u vakmanschap hebt op pedagogisch, didactisch en onderwijskundig terrein en een onderzoekende, ondernemende en innoverende houding.

Lees meer

Stuur uiterlijk 1 juli 2020 een e-mail met uw cv naar masters-foo@hva.nl om u aan te melden voor een toelatingsgesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, kunt u zich inschrijven via Studielink.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Wendy Bergmans - Student Professioneel Meesterschap

Ik kijk nu veel breder vanuit de organisatie en de cultuur, vanuit de mogelijkheden die je hebt maar vooral ook minder vanuit je eigen referentiekader en meer vanuit een gezamenlijk beeld.

Lees verder