Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Maarten Walet

Student Master Professioneel Meesterschap

Testimonial Maarten Walet

"Ik heb dieper inzicht gekregen in wat leren is en hoe wonderlijk dat proces eigenlijk is".

Ik ben werkzaam op ROC Top als coördinator van de opleiding Fietstechnicus. Tot dit schooljaar heb ik ook de rol van projectleider vervuld bij de herziening van de entreeopleidingen. Dat zijn opleidingen die uitvallers in het mbo een nieuwe kans geeft om onderwijs te volgen.

In 2011 heeft mijn werkgever aangegeven dat ik een opleiding mocht gaan volgen. Professioneel Meesterschap was voor mij aantrekkelijk, omdat het goed aansluit op de rol die ik vervulde. Ik ervaar dat ik de goede keuze heb gemaakt. De opleiding past goed bij mijn persoonlijke leerbehoeftes. Ik was altijd al bezig om eigen methodes te bedenken en dacht buiten de kaders. Zo heb ik bijvoorbeeld nagedacht over hoe je onderwijs in geslotenheid, bijvoorbeeld in jeugdgevangenissen, kunt vormgeven. Daarvoor was ik op zoek naar hoe je onderwijs en zorg bij elkaar kunt brengen en met elkaar kunt verweven. In de opleiding leer ik nu hoe ik onderwijs kan ontwikkelen. Ook zie ik hoe ik de rol van projectleider sterker kan vervullen. Ik heb geleerd hoe ik sterkere analyses kan maken en hoe ik passende oplossingen kan bedenken voor de vraagstukken en knelpunten die ik tegenkom.

Als je de opleiding gaat volgen is het belangrijk dat je focus houdt. Ik werk fulltime en krijg 1,5 dag studieverlof. Op de dagen dat je werkt moet je werken en op de dagen dat je studeert moet je studeren. Je moet jezelf daarin echt begrenzen, zodat je je met oprechte aandacht kunt toeleggen op de studie. Je hebt ruimte nodig om je in de materie te verdiepen en geconcentreerd te kunnen werken.

De opleiding brengt me een hoop plezier en dat had ik niet verwacht. Het onderwijsprogramma is fijn en helder en zit goed in elkaar. Het leren in leergroepen werkt ook heel goed. Je leert andere mensen en scholen kennen en je moet het echt met elkaar gaan doen. Je denkt samen na over vraagstukken. Daar heb ik steun aan. Ik ervaar de opleiding als ‘practice what you preach’.