Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Professioneel Meesterschap

Iets voor jou?

Zoek je een master in leren en innoveren? Dan is de masteropleiding Professioneel Meesterschap iets voor jou. De master bereidt jou als leerkracht (po, vo, vmbo, mbo én hbo) voor op een rol als teacher leader: docenten die individueel of gezamenlijk - doordat zij hun collega’s inspireren en motiveren -, een leidende positie innemen in de vernieuwing van het onderwijs en in de onderwijs- en organisatieontwikkeling van de eigen werkplek.

Schrijf je in
Master Professioneel Meesterschap deeltijd: Iets voor jou?

Dit ga je doen

De 2-jarige Master Professioneel Meesterschap bestaat uit 4 semesters: Perspectieven op Leren, Perspectieven op School- en Onderwijsontwikkeling, Perspectieven op School en Omgeving en Werken aan een Synthese-opdracht. Daarnaast voer je een onderzoek uit naar een vraagstuk binnen jouw eigen organisatie.

Jaar 1

Jaar 1 focust op het leren van jouw eigen leerlingen/studenten; én dat van andere onderwijsprofessionals. Steeds verbind je verschillende theoretische perspectieven met je eigen onderwijspraktijk. Om zo tot nieuwe, diepere inzichten te komen en handelingsalternatieven uit de denken en uit te proberen. Ook start je met een onderzoek in je eigen organisatie. Je verkent een vraagstuk en ontwikkelt een interventieplan dat een antwoord biedt op dat vraagstuk.

Jaar 2

In jaar 2 verken je hoe je de wereld buiten het onderwijs – zoals veranderingen in het werkveld - curricula mede vormgeeft. Het laatste semester ga je samen met een groep medestudenten aan de slag met een uitdagende opdracht waar jullie zelf inhoud en vorm aan geven. Voor jouw eigen onderzoek voer je de zelf ontworpen interventie uit en onderzoek je of deze inderdaad een antwoord is op het vraagstuk dat je in kaart hebt gebracht. Je krijgt hierbij individuele coaching en begeleiding.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Hbo- of wo-bachelor

Je hebt een hbo- of wo-bachelor en minimaal 2 jaar ervaring als docent of leidinggevende in het po, vo, mbo of hbo. Daarnaast doorloop je een intakeprocedure.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

20 uur per week

De opleiding duurt 2 jaar. Je volgt 18 hoorcolleges (op vrijdag), 4 tweedaagse en 4 eendaagse seminars en gaat op een buitenlandse studiereis. De totale studie omvat 60 studiepunten. Reken op ongeveer 20 uur studie per week.

Kosten

Studiekosten

Voor de masteropleiding Professioneel Meesterschap geldt geen regulier collegegeldtarief. Je betaalt € 8.615 per jaar. De lerarenbeurs vergoedt € 7.000 van deze kosten.

Lees meer over studiekosten

Waarom Master Professioneel Meesterschap deeltijd?

  • Je volgt een hoogwaardig en flexibel programma met veel ruimte voor eigen inbreng.
  • Het programma vormt een directe verbinding tussen theorie en praktijk.
  • De school, het team en je collega’s leren samen van jouw leerervaringen.
  • Je krijgt les van hooggekwalificeerde opleiders op het gebied van didactiek, onderwijsontwikkeling en onderzoek.
  • Je krijgt veel persoonlijke begeleiding en er heerst een zeer prettige sfeer op de opleiding.

Voor wie?

  • Je bent ambitieus en wilt graag bijdragen aan vernieuwing.
  • Je kunt analytisch denken en handelen en hebt aantoonbare affiniteit met onderwijsinnovatie.
  • Je hebt een ondernemende en onderzoekende houding en bent een inspirator voor collega's.
  • Je ontwikkelt je samen met andere docenten tot teacher-leader in je school.