Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studiekosten

De kosten voor deze masteropleiding wijken af van het reguliere collegetarief. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van deze kosten.

Collegegeld

Voor de masteropleiding Professioneel Meesterschap betaal je geen regulier collegegeld. De kosten bedragen € 9.500,- per deelnemer per jaar. De lerarenbeurs vergoedt € 7.000,- van deze kosten. Daarnaast moet je rekening houden met een bedrag van € 700,- voor de studiereis en ca. € 250,- voor de aanschaf van literatuur, ook voor deze aanvullende kosten is vergoeding uit de lerarenbeurs beschikbaar.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verhogen van jouw professionele niveau, het verdiepen van je vakkennis of als je je wilt specialiseren. De aanmeldtermijn loopt van 1 april tot 15 mei. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster).

Beurzen en tegemoetkomingsregelingen

Je kunt verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen aanvragen. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites: