Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Professioneel Meesterschap

Studieprogramma

De 2-jarige opleiding bestaat uit vier semesters en kent drie leerlijnen: een kennislijn, een reflectielijn en de onderzoekslijn.

Leerlijnen en werkvormen

Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De Master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. 

De opleiding kent drie leerlijnen: een onderzoekslijn, een kennislijn en een reflectielijn gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de kennislijn. De kennislijn bevat colleges van vooraanstaande gastdocenten van diverse universiteiten en hogescholen. Vanuit de bijeenkomsten volgen opdrachten die je in het leerteam bespreekt en die je in de eigen praktijk uitvoert. De interactie tussen de theorie en de eigen onderwijspraktijk is een belangrijke pijler in de opleiding. 

De onderzoekslijn start in het eerste jaar met een analyse van een probleem of wens in de eigen onderwijspraktijk en mogelijke oplossingen daarvoor. In het tweede jaar voer je een interventie uit gericht op de verbetering en verandering van het bestudeerde vraagstuk en monitor je deze interventie nauwkeurig. 

De didactische aanpak wordt getypeerd door het leren in leergemeenschappen onder begeleiding van een coach. Het functioneren als lerende organisatie is belangrijk voor de opleiding, daar is tijdens de eendaagse en tweedaagse seminars ook altijd aandacht voor. In het tweede jaar vindt een buitenlandse studiereis plaats. 

Gedurende de opleiding voer je, in verschillende fases, een interventieonderzoek in de eigen school uit.

De opleiding maakt een koppeling tussen individuele professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Je eigen leervragen zijn een direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten en worden tegelijkertijd gekleurd door die activiteiten. Je leeractiviteiten hebben daarnaast ook een meerwaarde voor de onderwijsorganisatie. Dit betekent dat je je werkgever en collega's betrekt bij het studietraject. 

Semesters

De 2-jarige opleiding bestaat uit vier semesters.

Semester 1. Perspectieven op leren & Oriëntatie op onderzoek

In het 1e semester ligt het accent op het primaire proces: het leren van leerlingen. In colleges komen verschillende perspectieven op leren aan de orde. Die perspectieven bieden een raamwerk voor het formuleren van een onderzoeksvraag.

Semester 2. Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling & Analyse van een praktijkprobleem

In het 2e semester zoomen we uit en kijken we naar het leren van leraren en van de school. Als onderdeel van de onderzoekslijn analyseer je een probleem in de eigen onderwijspraktijk. Dat doe je op basis van literatuurstudie en eigen onderzoek binnen de onderwijsorganisatie.

Semester 3. Perspectieven op school en omgeving & Ontwerp en uitvoering

In het 3e semester zoomen we nog wat verder uit, dan staan perspectieven op school en omgeving centraal. Op basis van de conclusies uit je onderzoek maak je een ontwerp voor een nieuwe aanpak, methodiek of interventie. Je past je ontwerp toe in jouw eigen onderwijspraktijk en monitort nauwkeurig het verloop en de effecten daarvan.

Semester 4. Synthese van de perspectieven & Implementatie

In het laatste semester breng je de consequenties van het onderzoek voor collega’s en onderwijsorganisatie in kaart en maak je een implementatieplan.

Jaar 1

Sprekers voor semester 1 zijn (onder voorbehoud): Prof. Dr. Jos Beishuizen over leertheorieën; Dr. Marcel Veenman over metacognitie, Drs. Bas van Eerd over taal en leren, Prof. Dr. Rob Martens over motivatie, Dr. Dominique Sluijsmans over toetsing en leren.

begin septemberStart opleiding
Start Semester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 1+2
septemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 3
oktoberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingsdag 4
novemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 5
novemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 6
decemberSemester 1 Perspectieven op Leren
Opleidingdag 7

Sprekers voor semester 2 zijn (onder voorbehoud): Dr. Marco Snoek over professionele ruimte, Dr. Marc Coenders over teamleren, Dr. Alex Straathof over onderwijsorganisaties en cultuur, Dr. Wouter Schenke over Professionele Leergemeenschappen, Dr. Remco Coppoolse over Onderwijsinnovaties en implementatieprocessen.

januariTweedaagse
Start Semester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 1+2
februariSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 3
maartSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 4
aprilSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 5
meiSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 6
juniSemester 2 Perspectieven op Schoolontwikkeling
Opleidingsdag 7

Een uitgebreid overzicht van het curriculum vind je in de studiegids(opent in nieuw venster). Download voor meer informatie daarnaast ook de programmagids.

De Master Professioneel Meesterschap werkt samen met het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Met name met de lectoraten Leren en Innoveren en Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad is de samenwerking intensief te noemen. 

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Education voeren. De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op, maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.

Vraag de beknopte opleidingsflyer aan(opent in nieuw venster)