Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Maud Gussenhoven

Student Master Professioneel Meesterschap

Testimonial Maud Gussenhoven

"Ik voel dat ik met deze opleiding meer verschil kan maken. Ik doe nu interventies bij mentoren op mijn school. Zo draag ik bij aan hun ontwikkeling en die van de school".

Ik heb een paar jaar geleden mijn tweedegraadsbevoegdheid Omgangskunde behaald en geef nu vier jaar les bij ROC Top. Ik geef het vak loopbaan en burgerschap. Ik merkte dat ik veel intuïtief deed en had behoefte aan verbreding en verdieping van mijn kennis. Via via hoorde ik over de opleiding Professioneel Meesterschap. Ik ben bij de voorlichtingsbijeenkomst geweest om te horen wat de opleiding precies inhoudt. Daarna heb ik een intakegesprek gehad en ben daarna in september gestart met de opleiding.

Door de opleiding ben ik veel beter op de hoogte van wat er speelt in onderwijsland. Wat ik leer tijdens de opleiding kan ik direct toepassen in de praktijk. Het is ook nuttig voor de school. Ik doe nu interventies bij mentoren op school, zodat zij zich ook verder ontwikkelen. Daar heb ik het initiatief in genomen. Door in groepen samen te leren draag ik bij aan de ontwikkeling van hun docentvaardigheden. Een vraag die bijvoorbeeld aan de orde komt is welke vaardigheden belangrijk zijn voor leerlingen van deze tijd. Door het volgen van de opleiding denk ik hier veel meer over na. Ik merk dat ik kritischer ben geworden en zie wat beter kan. Ik ben me ook veel bewuster geworden van mijn rol als docent. Ik ga meer strategisch en planmatig te werk. Ik denk na op meta-niveau en ervaar meer uitdaging in mijn werk om doelen te bereiken op een hoger niveau. Mijn doel is om me na de opleiding meer met onderwijsontwikkeling bezig te gaan houden. Eigenlijk heb ik deze functie al voor mezelf gecreëerd. Zo kan ik een verschil maken op een ander niveau.

De opleiding is best pittig, dat heb ik een beetje onderschat. Ik heb het druk, want ik werk vier dagen per week. De vrijdag en een ochtend in het weekend houd ik vrij om te studeren. Daarvoor lever ik iets van mijn sociale leven in. Ik maak gebruik van de lerarenbeurs om dit te financieren en krijg van mijn werkgever compensatie van een dag om deze opleiding te volgen.

Gelukkig gaan de studiebegeleiders zorgvuldig te werk. De inhoud van de colleges sluit goed aan maar onderzoek doen is veel werk. Ik heb echt twee dagen per week nodig voor mijn studie. Ook vind ik steun bij mijn leergroep. We werken samen aan opdrachten of we studeren samen. We wisselen uit over de leerstof, geven elkaar feedback en motiveren elkaar als dat nodig is. Dat is fijn.