Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Paula Koppes

Student Master Professioneel Meesterschap

Portret Paula

“Deze master houdt je scherp voor het onderwijs. Je onderzoekende vaardigheden worden geactualiseerd en verbeterd.”

Ik ben werkzaam als docent Nederlands, verzuimcoördinator en passend onderwijzer op het Veiligheid & Defensie College – ROC Midden Nederland. In mijn rol als passend onderwijzer kijk ik naar wat studenten met een extra hulpvraag nodig hebben om hun diploma te kunnen halen. Zo kunnen we een cursus studeren met ADHD aanbieden aan studenten die hier behoefte aan hebben.

De master Professioneel Meesterschap werd mij aangeraden door mijn manager, die zelf ook bekend is met de opleiding. Voor een andere functie moest ik mijn kennisniveau naar een nog hoger niveau tillen, vandaar dat ik deze master ben gaan volgen. Tijdens de master heb ik onderzocht hoe onze school ervoor kan zorgen dat alle docenten formatief handelen in hun methode gaan verwerken. Daar zijn we vervolgens intern mee aan de slag gegaan tijdens leerdagen en andere sessies, iets dat ook zeer gewaardeerd werd door het ROC.

Wat ik nu al merk in mijn werkpraktijk is hoe scherp de master je houdt voor het onderwijs. Je onderzoekende vaardigheden worden geactualiseerd en verbeterd. Ik ben nu veel meer geneigd om te onderzoeken en kritische vragen te stellen tijdens mijn handelen in plaats van zaken aan te nemen voor hoe ze zijn. Ik ben daarnaast betrokken bij ontwikkeltrajecten op school, zoals het inrichten van een nieuw curriculum. Ook pak ik de rol van teacher-leader op, dus de voortrekkersrol in mijn team als het gaat om het uitzetten van de beleidslijnen en plannen. Ik kijk verder, niet alleen in tijd, maar ook teamoverstijgend en ik hou rekening met de plannen die de directie opstelt. Er is dus meer sprake van een helicopterview. 

Ik raad deze master aan iedereen aan die een master wil doen en verder wil kijken dan het eigen vak. Deze master past wanneer je meer focus wil leggen op onderwijsorganisatie en onderwijsontwikkeling.