Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Nol Heinen

Student Master Professioneel Meesterschap

Portret Nol

"Je leert met een andere blik kijken naar je beroepspraktijk."

Voor mij was het na het behalen van de pabo al snel duidelijk dat ik nog wilde doorstuderen. Mijn zoektocht naar een master was vrij lastig, omdat veel masters voor het basisonderwijs gericht zijn op het individuele kind. En mijn interesse lag juist veel meer op het grotere verhaal: het onderwijs in de maatschappij, het bestuurlijke verhaal, het aansturen van scholen en teams – dus echt de grotere lijnen. Een beetje gefrustreerd liep ik drie jaar rond, mopperend dat de master die ik wilde eigenlijk niet bestond. Totdat ik per ongeluk stuitte op de master Professioneel Meesterschap. Vanaf dat moment wist ik dat deze opleiding precies datgene was waar ik al drie jaar naar op zoek qua verdiepingsslag. Het was voor mij meteen duidelijk dat ik deze opleiding zou gaan doen!

Wat ik heel interessant vind aan de opleiding is dat je met collega’s zit uit de complete onderwijssector. Waar het po specifiek gericht is op po, werk ik nu ook samen met collega’s uit het vo, mbo en hbo. Je ziet die lijn helemaal doorlopen van mijn 10-jarige leerlingen tot aan hbo-studenten. De struggles waar wij mee spelen in het po, daar kijken collega’s uit het hbo anders tegenaan en ze hebben daar hele verfrissende ideeën over. Maar ook andersom, de struggles waar zij mee spelen zijn juist weer voor ons een eye-opener. Die brede context bevalt me het meest.

Je leert bij de opleiding met een andere blik kijken naar je beroepspraktijk. Als ik het vertaal naar mijn klas, dan zie ik soms gedrag of bepaalde ontwikkelingen waar ik nu met een heel andere blik naar kijk dan voorheen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over het verhogen van de cognitieve kennis bij leerlingen, een onderwerp waarvan ik vind dat we hier veel vaker over moeten spreken in het basisonderwijs omdat dat een van onze voornaamste taken is. Zo leer je ook kritisch te kijken naar de methodes die wij toepassen en durf je daarin nu beslissingen in te nemen in wat je wel of niet doet. Kortom, de kennis die je opdoet in de opleiding leer je direct te vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk.

Bij mijn huidige school ben ik niet alleen bezig met het beleid binnen mijn klas, maar ook met het beleid binnen scholen en de lijnen die we gaan uitzetten vanuit de onderbouw tot aan de bovenbouw. Ik doe onderzoek naar begrijpend lezen, wat momenteel een hot issue is in de bovenbouw van het basisonderwijs. Maar ik ga voor mijn onderzoek juist het gesprek aan met docenten van groep 1 en 2, die met het begrijpend luisteren -een vaardigheid bij de kleuters- de basis leggen voor het begrijpend lezen. Je gaat daardoor de doorgaande lijnen veel meer zien, leggen en maken. Je oriënteert je verder dan alleen je eigen klas. Dat is iets wat in het basisonderwijs echt een issue is. We hebben allemaal een eiland, terwijl we juist veel meer met elkaar moeten gaan doen. Het besef dat je samen verantwoordelijk bent voor al je leerlingen en niet alleen voor je eigen groep.

Ik werk 40 uur en ik krijg één dag verlof, maar daarmee haal je het niet. Je bent constant bezig met de studie, na je werk ga je ermee aan de slag en vaak ook in het weekend. Ik kan het makkelijk combineren, omdat ik geen gezin heb. Wel een druk sociaal leven, maar dat is er omheen te plannen. Maar mensen moeten zich wel realiseren dat het een pittige opleiding is qua investering.

Ook moet je beseffen dat je je heel erg gaat focussen op je schoolbeleid. Je gaat je met zaken bemoeien waar je je normaal gesproken als leerkracht niet mee zou bemoeien. Je moet het gesprek daarover durven aangaan met je directie en MT. Iedereen moet goed op de hoogte zijn wat de opleiding precies inhoudt en zorg ervoor dat je er voldoende draagvlak voor hebt.

De master Professioneel Meesterschap zou ik 100% aanbevelen, juist omdat het een unieke opleiding is waarbij je een doorgaande lijn hebt van het po naar het hbo. Dat maakt de opleiding uniek. Ook zou ik het specifiek aanbevelen aan docenten uit het basisonderwijs, we hebben daar een tekort aan leerkrachten die zich willen bemoeien met het grote beleid binnen scholen. Dus verder durven te kijken dan je eigen klas. Spits je niet toe op je eigen groep, voel je verantwoordelijk voor het onderwijs binnen je school en bestuur.