Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Thomas van Aalten

Alumnus Master Professioneel Meesterschap

Thomas van Aalten

"Bij deze opleiding heb ik vooral veel geleerd over het doen van onderzoek".

Ik ben in 2009 als docent crossmediale vaardigheden gaan werken bij de opleidingen Communicatie en Media, Informatie en Communicatie aan de HvA. Ik heb een hbo-opleiding Communicatie gedaan en jaren als journalist gewerkt. Ik had geen lerarenopleiding gedaan, dus heb tijdens deze functie een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid gehaald.

Vanuit de HvA kon ik me verder professionaliseren en zocht hiervoor vooral vakinhoudelijke masters aan de universiteit. M’n leidinggevende merkte toen op dat er aan de HvA ook masters te volgen zijn en dat ik me ook meer kon bekwamen in de pedagogisch-didactische kant van het vak. Zo kwam ik terecht bij de master Professioneel Meesterschap.  

Bij deze opleiding heb ik vooral veel geleerd over het doen van onderzoek. Als docent moet je onderzoeken van studenten beoordelen; dan is het handig als je dat zelf ook beheerst. Ik heb onderzoek gedaan naar de beheersing van schrijfvaardigheid van eerstejaarsstudenten. We hebben het altijd over een bepaald niveau dat studenten moeten hebben, maar wat mag je dan van hen verwachten? Ik heb in m’n onderzoek geprobeerd dat niveau inzichtelijk te maken en te kijken hoe je dat toetst. Daarvoor heb ik een toets en een handleiding ontwikkeld, die inmiddels onderdeel zijn van ons onderwijsprogramma.

Tijdens de opleiding leer je mensen kennen die uit verschillende onderwijsorganisaties komen en dat vond ik ook erg interessant. Zo is m’n kennis van het mbo heel erg uitgebreid en werd het me bijvoorbeeld duidelijker wat het niveau van een eerstejaarsstudent is. Als je in de hoofdfase van een hbo-opleiding lesgeeft, heb je bepaalde verwachtingen van studenten, maar dan besef je dat eerstejaarsstudenten dat niveau nog niet hebben.

Ik vond de opleiding goed te combineren met m’n werk. De colleges zijn een aantal vrijdagen in het studiejaar en de deadlines die we kregen waren ruimhartig. Daarbij doe je het onderzoek voor het werk dat je al doet. Maar mijn hoofd loopt ook niet snel over. Als je dingen doet die je leuk vindt, dan kun je veel aan.