HAAL MEER UIT JE OPLEIDING

HBO-Verpleegkunde

Meer uit jezelf halen tijdens je opleiding? Binnen de opleiding HBO-verpleegkunde kun je op verschillende manieren een eigen invulling geven aan je studie. Bijvoorbeeld door te kiezen voor het Honours programma Critical Care, het volgen van een van de drie specialisaties of deel te nemen aan honoursonderwijs.

Honours Programma Critical Care

Het Honours Programma Critical Care (HCC) is een versneld programma gericht op de acute en intensieve zorg in ziekenhuizen. Je wordt voorbereid om na de opleiding tot hbo-verpleegkundige de master Critical Care of een specialisatie in de acute of intensieve zorg te gaan volgen.

 • Je wilt als verpleegkundige in een ziekenhuis gaan werken op een gespecialiseerde afdeling waar de intensieve of acute zorg centraal staat. Denk aan de intensive care, de spoedeisende hulp of de hartbewaking.
 • Je wilt in de toekomst de master Critical Care volgen.
 • Je bent gemotiveerd om een uitdagender en zwaarder programma te volgen.
 • Je hebt een havo-diploma met bij voorkeur een gemiddeld eindcijfer van een 8,0 of hoger, of een vwo-diploma.

Het programma duurt 3,5 jaar, dit is een half jaar korter dan de voltijd HBO-Verpleegkunde opleiding. De hoeveelheid lesstof en stages zijn vergelijkbaar, maar van een hoger niveau ondanks de kortere duur. Een programma voor doorzetters die niet bang zijn voor complexere leerstof, die verantwoordelijkheid nemen en die goed en zelfstandig kunnen studeren.

Stages

De kroon op het programma zijn de stages op diverse gespecialiseerde afdelingen. Vooral in de laatste fase werk je al aan kennis, vaardigheden en een houding die goed van pas kan komen als je later kiest voor de master Critical Care of een verpleegkundige vervolgopleiding. Je loopt de laatste periode van het honoursprogramma dan ook stage op een afdeling als de intensive care, medium care, spoedeisende hulp, recovery of de coronaire care unit.

Het eerste jaar op de opleiding volg je het gewone HBO-Verpleegkunde voltijdprogramma (60 studiepunten). Daarnaast volg je aanvullend extra cursussen (10 HCC-studiepunten). Heb je aan het einde van de propedeuse 60 studiepunten én 10 van de 10 HCC-studiepunten, dan kun je toegelaten worden tot het honoursprogramma dat start in jaar 2.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van stageplaatsen kunnen momenteel maximaal 21 studenten dit programma volgen vanaf jaar 2, dit aantal kan bijgesteld worden op basis van het aantal beschikbare stageplekken. Als er meer studenten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, dan mogen studenten met het hoogst gemiddelde cijfer door. Als studenten gelijk eindigen vindt er een loting plaats. De precieze toelatingsprocedure om vanuit het eerste jaar door te stromen naar het honoursprogramma jaar 2 kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Verpleegkunde.

Studenten die in het eerste jaar de aanvullende HCC-cursussen volgen, zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de lesgroep(en). Wil je geplaatst worden in deze lesgroep(en)? Volg dan onderstaande stappen:

Stap 1:

Schrijf je in voor de voltijdopleiding HBO-Verpleegkunde in Studielink en doorloop de inschrijfprocedure, deze bestaat onder andere uit deelname aan de verplichte studiekeuzecheck.

Stap 2:

Zodra je het bewijs van inschrijving van de hogeschool hebt ontvangen, vul je onderstaand aanmeldformulier in. Je kunt je niet aanmelden voor het HCC-programma voordat je je bewijs van inschrijving voor de voltijdopleiding hebt ontvangen.

Deadline

Let op: de deadline voor aanmelden is 15 augustus 2022.

Problemen met het openen en/of versturen van het aanmeldformulier? Gebruik een andere internet browser, bijvoorbeeld Google Chrome.

Aanmeldformulier HCC

Tijdens de open dagen kun je meer informatie krijgen over het HCC-programma. Vragen over het programma kun je ook per e-mail sturen naar Jeppe de Jeu via w.j.de.jeu@hva.nl.

Specialisaties

De opleiding biedt je naast het reguliere programma van HBO Verpleegkunde de mogelijkheid om vanaf het derde jaar je opleiding uit te breiden met een specialisatie. Je kunt kiezen uit drie programma's:

Het Amsterdam UMC programma is een programma vanaf jaar 3 voor studenten met de ambitie om in een academisch ziekenhuis te werken.

Lees alles over het Amsterdam UMC programma

Het anesthesie programma is een vijfjarig programma voor hbo-v studenten die de ambitie hebben om zowel als verpleegkundige als anesthesiemedewerker te gaan werken.

Lees alles over het anesthesie programma

Het operatieassistent programma is een vijfjarig programma voor hbo-v studenten die de ambitie hebben om zowel als verpleegkundige als operatieassistent te gaan werken.

Lees alles over het operatieassistent programma

Opleidingsoverstijgende honours module

Honoursonderwijs biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en je kennis over brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken verder te ontwikkelen. Tijdens de verschillende modules verdiep je je samen met studenten van andere opleidingen aan de hand van praktijkvoorbeelden in verschillende thema’s.

De Honours Talent Module is een module die faculteitsbreed wordt aangeboden voor eerstejaars studenten die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit vier thema's:

 • Persoonlijk Leiderschap;
 • Maatschappelijk Ondernemen
 • Gezondheid & Wetenschap
 • Geneeskunde

Als je start met de opleiding in studiejaar 2021-2022 is inschrijven voor deze module mogelijk vanaf oktober 2021 via SIS.

De Honours Modules hoofdfase 1 worden aangeboden aan tweedejaars studenten. Deze modules zijn juist voor de studenten die meer willen en kunnen dan in het reguliere onderwijsprogramma mogelijk is. De volgende modules worden aangeboden:

 • Honoursprogramma Geneeskunde;
 • Honours Module Gezondheid & Wetenschap Honours Module Maatschappelijk ondernemen.

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

De Honours Modules hoofdfase 2 en 3 worden faculteitsbreed aangeboden in het derde en vierde jaar en kunnen worden gevolgd naast het reguliere onderwijs. Voor deze modules zijn instroomeisen en selectieprocedures vastgesteld. Mogelijkheden zijn:

 • Honoursprogramma Geneeskunde
 • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
 • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 maart 2022