Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

HBO-Verpleegkunde duaal

HBO-Verpleegkunde is een pittige studie. De opleiding verwacht van studenten motivatie en een grote mate van zelfstandigheid. Deze opleiding is een van de zwaardere hbo-opleidingen op het gebied van gezondheidszorg.

STUDIEBELASTING PER JAAR

  • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.
  • Duaalstudenten hebben daarnaast ook een leer-werkovereenkomst waarbij de cao van de betreffende instelling geldt.
  • Er zijn 60 studiepunten per jaar te behalen, over de totale studie dus 240 punten.
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.


Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Let op: de instelling waarmee je een leerovereenkomst hebt, kan aanvullende eisen stellen om een leer-werkovereenkomst te krijgen voor de hoofdfase. Vraag hiernaar bij de instelling.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 24 augustus 2018