Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

HBO-Verpleegkunde is een uitdagende, maar pittige studie. De opleiding verwacht van jou motivatie en een grote mate van zelfstandigheid.

De studielast van de opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal bedraagt 40 uur per week en bestaat uit lesdagen en werken in de praktijk bij een zorginstelling.

Eis studiepunten voor leer-arbeidsovereenkomst

De zorgstellingen hebben bepaald dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar om de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase te verlengen. Als je 50 of meer studiepunten hebt behaald maar minder dan 60, dan kan je wel door in het voltijdprogramma, maar niet meer in het duaalprogramma.