Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

HBO-Verpleegkunde

Iets voor jou?

Tijdens de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal combineer je studeren en werken. De lessen wissel je af met werken in de beroepspraktijk. Je bent tijdens de hele opleiding in dienst van een zorginstelling en wordt begeleid door een gediplomeerde collega. Naarmate de opleiding vordert, verleen je steeds complexere patiëntenzorg en werk je steeds zelfstandiger.

31 oktober + 4 november
Bezoek open dag

Dit ga je doen

Voor je start op de opleiding bepaal je welke richting je wilt volgen: Algemene Gezondheidzorg (AGZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of Wijkverpleegkundige Zorg (WVZ). In jaar 1 volg je een vast programma bestaande uit 4 modules. In de opvolgende jaren krijg je de mogelijkheid om zelf te kiezen welke modules je wilt volgen, en wanneer je dit doet. Op deze manier kun je zelf je eigen leerpad bepalen.

Jaar 1

In jaar 1 doe je via een stage direct praktijkervaring op. Je ontvangt, afhankelijk van de instelling, een vergoeding, salaris of studiefinanciering. Als je je propedeuse hebt behaald, krijg je in de hoofdfase een leer-arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de opleiding. Als je de richting Wijkverpleegkundige Zorg volgt, ben je al vanaf jaar 1 in dienst van de instelling. Heb je al een mbo-verpleegkunde diploma? Meld je dan aan voor het mbo-hbo-schakeltraject.

Jaar 2 en 3

Vanaf jaar 2 combineer je werken in de praktijk met theoriedagen op de opleiding. Tijdens de hoofdfase van de opleiding (leerjaren 2 en 3) doorloop je een aantal verplichte en vakspecifieke (AGZ/GGZ/WVZ) modules. Deze vul je aan met op dat moment, voor jouw werkplek passende, keuzemodules.

Jaar 4

Jaar 4 staat in het teken van afstuderen. Er zijn verschillende afstudeeropdrachten, zowel in de praktijk als op de opleiding. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Havo, vwo of mbo 4

Je wordt toegelaten tot de opleiding met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Daarnaast moet je zijn aangenomen bij een van de aangesloten zorginstellingen en deelnemen aan de verplichte kennismakingsdag op de opleiding.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Tijdens de opleiding combineer je het leren op de opleiding met werken in de praktijk. In het schakeljaar en daarna volg je 1 dag per week, op donderdag theorieonderwijs. Het studiejaar begint met een introductieprogramma van 2 dagen.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met kosten voor boeken en vakmaterialen. De extra kosten bedragen € 700 voor jaar 1 en ongeveer € 400 voor jaar 2, 3 en 4. Houd ook rekening met eventuele reiskosten naar de campus of je werkplek.

Lees meer over studiekosten

Waarom HBO-Verpleegkunde duaal?

  • Je wisselt theorieonderwijs op de opleiding af met werken in de zorginstelling. Hierdoor kun je wat je op de opleiding leert direct toepassen in de praktijk en ontwikkel je je sneller.
  • Doordat je vanaf de start van de opleiding een overeenkomst hebt met een aangesloten zorginstelling ontvang je direct al een salaris, vergoeding of studiefinanciering.
  • Heb je al een mbo-diploma Verpleegkunde? Dan kun je via het mbo-hbo-schakeltraject binnen 3 jaar je diploma HBO-Verpleegkunde halen.
Lees meer over het schakeltraject

Voor wie

  • Je bent communicatief sterk.
  • Je wilt werken en studeren combineren.
  • Je bent goed in het plannen en coördineren van werkzaamheden.
  • Je bent in staat fysiek zwaarder werk uit te voeren en kunt denken op hoog niveau.