Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Mbo-hbo-schakeltraject

Heb je een diploma MBO-Verpleegkunde op zak? Dan kun je kiezen voor het 3-jarige mbo-hbo-schakeltraject.

Voor wie?

Voor mbo-verpleegkundigen niveau 4 biedt de opleiding een 3-jarig duaalprogramma aan dat leidt tot het diploma HBO-Verpleegkunde. Deze duale variant is bedoeld voor mbo-verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 dagen per week bij een zorginstelling met opleidingsmogelijkheden tot HBO-Verpleegkundige.

Je werkt als verpleegkundige bij een zorginstelling op het moment dat je je voor de opleiding inschrijft. Je hebt ook een leer-arbeidsovereenkomst waarbij de cao van de betreffende instelling geldt. 

Toelatingseisen 

 • Mbo-verpleegkunde niveau 4, BIG-geregistreerd
 • Leer-arbeidsovereenkomst met een zorginstelling voor minimaal 3 dagen
 • Begeleiding vanuit de zorginstelling op minimaal hbo-niveau
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de HvA en de zorginstelling

Samenwerkingsovereenkomst

Om met het schakeltraject te starten heb je een leer-arbeidsovereenkomst nodig bij een zorginstelling. Daarnaast is het noodzakelijk dat de HvA een samenwerkingsovereenkomst heeft met de zorginstelling waarin je werkt. Hierin staat dat de instelling zorgt voor een goed opleidingsklimaat,  je de gelegenheid krijgt om het onderwijs op de opleiding te volgen en de mogelijkheid krijgt om na het schakeljaar op een andere afdeling, of bij een andere instelling, minimaal 6 maanden stage te lopen. De overeenkomst wordt beëindigd als je aan het einde van het schakeljaar minder dan 55 studiepunten hebt behaald.

Studieprogramma

De opleiding duurt voor mbo-verpleegkundigen 3 jaar (of 2,5 jaar bij versneld afstuderen), waarvan het eerste jaar een schakeljaar is. In dit jaar volg je modules met een focus op Medische Kennis, Klinisch Redeneren en Evidence-Based Practice, Preventie en Leiderschap. Na het schakeljaar stroom je in bij het derde studiejaar. Naast verplichte modules kun je dan ook een aantal keuzemodules volgen, passend bij jouw interesse en werkveld. 

De opleiding biedt extra ondersteuning en studiebegeleiding om je te helpen jouw studie aan het hbo succesvol te laten verlopen. Daarnaast leer je ook in de praktijk, onder andere door het maken van praktijkopdrachten.

Studiepunten jaar 1 (schakeljaar)

In het schakeljaar kun je 60 studiepunten behalen. Behaal je minder dan 55 studiepunten dan mag je niet verder met de opleiding.

Studielast

In het schakeljaar en daarna volg je 1 dag per week (op donderdag) theorieonderwijs. Een lesdag bevat 6 tot 8 contacturen (een contactuur is 50 minuten). Het studiejaar begint met een introductieprogramma van 2 dagen.

 • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.
 • Je kunt per jaar 60 studiepunten halen, over de gehele studie dus 180 punten.
 • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden eerder afstuderen. Daarmee verkort je dit mbo-hbo-traject met ongeveer 3 tot 6 maanden. 

Aanmelden 

Wanneer je wilt starten met het mbo-hbo-schakeltraject neem je de volgende stappen: 

 • Vul het aanmeldformulier in. Daarna ontvang je van de opleiding bericht om je aanmelding compleet te maken. Zorg dat je aanmelding vóór 1 mei 2024 is voltooid.  
 • Nadat je bent aangenomen bij de zorginstelling kun je je inschrijven voor de opleiding. Schrijf je bij voorkeur vóór 1 mei, maar uiterlijk 15 augustus 2024 in als ‘hogerejaars duaal’ via Studielink.
 • Zorg dat je voor de start van de opleiding de ondertekende samenwerkingsovereenkomst hebt gemaild naar mbo-hbo-verpleegkunde@hva.nl. Let op: zonder getekende overeenkomst kan je niet starten met de opleiding.
 • Om te mogen starten met de opleiding in september heb je deelgenomen aan het verplichte introductieprogramma. Dit programma bestaat uit een:
  • Kennismakingsbijeenkomst eind juni van 16.00 - 19.00 uur. 
  • Audiohoorcollege Medische Kennis met aansluitend een online kennistoets (datum voor college en toets volgt).

Kennismakingsmiddag

Tijdens de kennismakingsmiddag maak je kennis met de opleiding, de inhoud van het onderwijs en je studiegenoten. Je maakt in de periode na de kennismakingsmiddag online een kennistoets met meerkeuzevragen over:

 • Aangegeven literatuur
 • Hoorcollege Medische Kennis (45 min): ademhalingsstelsel en gaswisseling

Je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst. Na de bijeenkomst ontvang je een e-mail met de exacte uitleg over de online kennistoets en wat de opleiding precies van je verwacht. De uitslag van de toets en informatie over start van de opleiding ontvang je ook per e-mail.

E-xpert Biologie: deficiëntieprogramma 

Een deficiëntieprogramma wordt sterk aanbevolen aan studenten die een hbo-verpleegkunde opleiding gaan doen en weinig of geen biologie hebben gevolgd in hun vooropleiding. Het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma (€ 35) is een E-learningmodule biologie op niveau eindexamen havo, die goed aansluit op het te volgen onderwijs. Bekijk het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma.