Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma.

Om te starten met de opleiding moet je aangenomen zijn bij een van de zorginstellingen waarmee we samenwerken. In onderstaand overzicht vind je de aangesloten instellingen per richting.

Aangesloten zorginstellingen per opleidingsrichting

Opleidingsrichting

Zorginstellingen

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Wijkverpleegkundige Zorg (WvZ)
Toelatingseisen per vooropleiding
VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwo
 • Toelaatbaar met alle profielen
 • Aangenomen bij aangesloten zorginstelling
 • Deelname kennismakingsdag opleiding
Geen Biologie in je pakket? Zorg dat je kennis hierover bijspijkert. Kijk hieronder voor meer informatie.
Mbo 4
 • Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024
 • Aangenomen bij aangesloten zorginstelling
 • Deelname kennismakingsdag opleiding
Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of wo
 • Toelaatbaar
 • Aangenomen bij aangesloten zorginstelling
 • Deelname kennismakingsdag opleiding
Met een propedeusediploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.
MBO-Verpleegkunde niveau 4
 • BIG-geregistreerd
 • Leer-arbeidsovereenkomst met zorginstelling voor minimaal 3 dagen
 • Begeleiding vanuit zorginstelling op minimaal hbo-niveau
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen HvA en zorginstelling
Geen opmerkingen

Bijspijkeren biologie
Voor de opleiding gelden geen vereiste vakken. Wel is het handig om je voor de start van de opleiding te verdiepen in het vak biologie op havo-niveau. Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege).

Mbo-hbo-schakeltraject voor MBO-Verpleegkundigen

Heb je een diploma MBO-Verpleegkunde? Dan heb je de mogelijkheid om het 3-jarige mbo-hbo-schakeltraject te volgen. Hiervoor gelden andere toelatingseisen. Lees meer over toelatingseisen voor het mbo-hbo-schakeltraject

21 jaar en ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Bekijk onderdelen 21+-toelatingsonderzoek voor opleiding HBO-Verpleegkunde duaal.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

 • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
 • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
 • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Instromen hoofdfase

Heb je een propedeuse HBO-Verpleegkunde en heb je je studie tijdelijk onderbroken of wil je vanuit een andere HBO-Verpleegkunde opleiding bij ons komen studeren? Dan kun je bij de opleiding een verzoek indienen om te starten in de hoofdfase.

Let op: Instromen in jaar 2 van de duaalopleiding na het behalen van je propedeuse in jaar 1 van de voltijdopleiding is beperkt mogelijk. Dit hangt af van het aantal vrijgekomen opleidingsplaatsen en studieprestaties.

Verzoek indienen instromen hoofdfase

 1. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink. Geef bij het indienen van je verzoek tot inschrijving aan dat je in de hoofdfase wilt starten.
  Let op: je inschrijving in Studielink geeft nog geen toegang tot de hoofdfase van de opleiding. De opleiding moet hier eerst toestemming voor geven.
 2. Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend via Studielink dien je een verzoek bij de opleiding in. Dit verzoek mail je met onderstaande bijlagen naar instroomhbov@hva.nl.

Bijlagen

 • Motivatiebrief
 • Propedeusecertificaat HBO-Verpleegkunde
 • Cijferlijst van de propedeuse
 • Overige cijfers behaald in hogere jaren HBO-V (indien van toepassing). 

Let op: als jouw inschrijving in Studielink niet goed is verlopen en je niet op tijd hebt betaald, kun je niet starten met de opleiding.

Schrijf je in voor deze opleiding