Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

HBO-Rechten

Jaar 1

In het eerste jaar verwerf je de basiskennis en -vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren van juridische beroepstaken. Je oriënteert je op het recht, de beroepsrollen en het werkveld.

Theorie

Je krijgt in het eerste jaar fundamentele juridische vakken, zoals: Strafrecht, Staatsrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en Bijzondere Overeenkomsten.

Vaardigheden

Dankzij het vak Juridische Vaardigheden word je handig in het zoeken naar juridische bronnen, zoals wetten, verdragen en uitspraken van rechters. Ook taalbeheersing is belangrijk voor een goede jurist. In het Taalpracticum krijg je onderwijs in lees- en schrijfvaardigheden.

Integratie

Alles wat je leert in de theorie- en vaardighedenvakken komt bij elkaar in twee grote praktijkopdrachten. Tijdens de praktijkopdracht privaatrecht verdiep je je in het recht tussen bijvoorbeeld burgers en bedrijven.  Bij de praktijkopdracht publiekrecht staat het recht tussen overheid en burgers centraal.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Jaar 2

In het tweede jaar van je opleiding duik je de diepte in. Waren de vakken in het eerste jaar nog verkennend en oriënterend, vanaf nu leg je meer relaties met de praktijk. Ook ga je je voorbereiden op je stage. Je krijgt sollicitatietrainingen en neemt deel aan een speeddate-evenement met als inzet een stageplek. Het aanleren van onder andere taal- en ICT-vaardigheden blijft belangrijk.

Studentbegeleiding

In jaar 2 is Studentbegeleiding geen apart vak meer. Wel heb je gedurende het studiejaar een vaste docent als aanspreekpunt. Korte lijnen en binding zijn het uitgangspunt van de werkrelatie. De docent staat je bij in je studieloopbaan en ondersteunt je waar nodig bij het succesvol doorlopen van jaar 2.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2019