Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding HBO-Rechten. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

Bij HBO-Rechten krijg je les in leergemeenschappen waarbij 4 docenten het gehele studiejaar lesgeven aan een groep van 55-60 studenten. Het aantal contracturen per week in het eerste jaar is 12. Een contractuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 28 uren alleen of met medestudenten aan (beroeps)opdrachten, onderzoek en het voorbereiden op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding HBO-Rechten minder dan 46 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.