Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding. De nadruk in het studieprogramma ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de beroepspraktijk.

Jaar 1

Je werkt elk blok aan een beroepsopdracht gekoppeld aan een bepaald thema, zoals Kopen, Werken of Vrije tijd in de stad. Om die beroepsopdracht uit te kunnen voeren, heb je een stevige kennisbasis en vaardigheden nodig. Je leert bijvoorbeeld hoe je een 'slechtnieuwsgesprek' voert, een beslisboom maakt en een juridisch advies schrijft. Door de beroepsopdrachten krijg je inzicht in verschillende rechtsgebieden. Je werkt ook aan de ontwikkeling van jouw communicatieve vaardigheden, juridische informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je juridische bronnen zoekt (zoals wetten en uitspraken van rechters) en hoe je digitale systemen kunt toepassen bij juridische werkzaamheden.

Taalbeheersing is ook belangrijk voor een goede jurist. Je leert hoe je juridische teksten kunt lezen en schrijven.

Bekijk welke vakken je krijgt en wat deze opleiding zo interessant maakt

Studentbegeleiding

In het eerste jaar krijg je een vaste loopbaanbegeleider. De begeleiding is gericht op oriëntatie op de opleiding en het beroep van jurist, het aanleren van studievaardigheden en reflectie op je competentieontwikkeling. Je werkt aan opdrachten in klassikale bijeenkomsten en je voert individuele gesprekken met je begeleider over je voortgang en ambities.

Toetsen

Je maakt tijdens je opleiding verschillende soorten toetsen. De kennistoetsen zijn individueel en schriftelijk. Bij Beroepsopdrachten pas je je kennis en vaardigheden toe in beroepsmatig handelen. Je verplaatst je bijvoorbeeld in de rol van juridisch adviseur en schrijft een adviesrapport, je voert een onderhandelingsgesprek of geeft een presentatie over de beslisboom die je hebt gemaakt.

Legal Tech Track

Tijdens de opleiding kun je de Legal Tech Track volgen om je te verdiepen in de toepassing van ICT om juridische processen te verbeteren. Denk aan het ontwerpen van juridische beslissystemen of digitalisering van kennis. Scoor je goed op de legal tech-studieonderdelen, dan krijg je voorrang bij het solliciteren naar stages en afstudeeropdrachten bij onze partners in het Legal Tech Lab. Na afronding van de track ontvang je een certificaat.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de opleiding HBO-Rechten mag je jezelf Bachelor of Laws noemen.

Jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)