Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1: propedeuse

AMFI is het enige mode-instituut in Nederland dat de gehele modeketen beslaat. Wij zijn uniek omdat wij een brug slaan tussen cultuur en commercie. Onze toegevoegde waarde is dat wij dit doen vanuit creativiteit en met een onderwijsconcept waarin integratief leren centraal staat. Dit onderwijsconcept is leidend voor al het onderwijs dat wij aanbieden. Het concept is gericht op de talentontwikkeling van de student en in het verwerven van de competenties van de creatieve cirkel namelijk, onderzoeken, beslissen, realiseren, presenteren, reflecteren en organiseren.

Het onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden en is product- en procesgedreven, waarin het procesboek de basis is voor reflectie op de individuele ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling en het maken van eigen keuzes staan hierin centraal. In het eerste jaar krijg je de mogelijkheid om jouw persoonlijke interesse, ambitie en talent in relatie met mode, de mode-industrie en de dimensies ervan te onderzoeken.

Bij de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Lees hierover meer op de pagina Bindend studieadvies

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 13 augustus 2019