Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

AMFI - Amsterdam Fashion Institute

Selectie

Omdat er meer aankomende studenten zijn dan opleidingsplaatsen, heeft het AMFI een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (325). Daarom vindt er een selectie plaats.

Kans op plaatsing

AMFI heeft voor het studiejaar 2023-2024 een capaciteit van 325 plaatsen. Op 15 april worden de rangnummers verdeeld. De deelnemers met de nummers 1 t/m 325 hebben meteen op 15 april ook een plaats aangeboden gekregen die zij binnen twee weken moeten accepteren.

Heb jij een nummer dat boven de 325 ligt, dan wil je natuurlijk graag weten of er een kans is dat jouw nummer ook nog aan de beurt komt, en vooral wanneer dat zou kunnen zijn. Heb je een nummer vlak boven de 325, dan kan dat vrij snel na 1 mei al gebeuren. Heb je een hoog nummer dan moet je langer geduld hebben.

Vanaf maandag 1 mei laten we elke twee weken in het overzicht hieronder zien welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. Daarmee kun je een inschatting maken van jouw kansen om tussen 1 mei en 15 augustus (de datum waarop de HvA de laatste plaatsen aanbiedt) aan de beurt te komen.

Check deze pagina dus regelmatig, ook in de zomer, maar zeker vlak na de uitslag van de centrale eindexamens havo/vwo. Dat is het moment dat deelnemers die hun plaats al hadden geaccepteerd, deze weer moeten inleveren omdat ze helaas zijn gezakt.

Op onderstaande datumis een plaats aangeboden aan nummer:
1 mei 2023393
15 mei 2023398

Data selectiedagen 2022-2023

De selectiedagen voor het studiejaar 2022-2023 waren:

 • 21 januari 2023
 • 04 februari 2023
 • 18 februari 2023
 • 04 maart 2023
 • 18 maart 2023

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je meer informatie. Van de opleiding ontvang je een uitnodiging voor deelname aan een van deze selectiedagen.

Zoals het er nu uit ziet, zullen de selectiedagen voor het Nederlandstalige programma fysiek zijn, voor het Engelstalige programma zullen deze online plaatsvinden. Meer informatie over het programma zal je op een gegeven moment van de opleiding ontvangen.

Ook kandidaten die buiten de EU/EER wonen komen in aanmerking voor een online interview. Na je registratie en het inleveren van de vereiste opdrachten, ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor een interview. Dit interview zal plaatvinden in februari en maart.

Programma selectie

 • een huiswerkopdracht
 • een online meerkeuzetoets
 • een opdracht tijdens de online selectiedag
 • een kort college
 • een online motivatiegesprek met een docent en een student van het AMFI

We adviseren je een (online) open dag bij te wonen om een beter beeld te krijgen van AMFI.

Selectiecriteria

AMFI Criteria

 • Kandidaat heeft zich goed voorbereid
 • Kandidaat heeft een realistisch beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden
  Kandidaat heeft in brede zin een sterke nieuwsgierigheid voor de fashion industrie
 • Kandidaat geeft blijk van een open houding en toont betrokkenheid ten aanzien van culturele en maatschappelijke thema's
 • Kandidaat toont creativiteit, originaliteit en vastberadenheid bij de uitvoering van de opdrachten op de selectiedag.
 • De motivatie van de kandidaat is duidelijk en geëngageerd (mondeling/ schriftelijk).
 • Kandidaat toont creativiteit door middel van een visuele voorstelling die zijn/haar motivatie onderbouwt (film of beeld)
 • Kandidaat toont het vermogen tot zelfreflectie.

De gemiddelde score die je hebt behaald tijdens de selectie bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Uitslag selectie en rangnummer

Uiterlijk vier weken na deelname aan de selectiedag krijg je van het AMFI per e-mail de resultaten van de selectie. Elke aankomend student die meedoet aan de selectie krijgt een rangnummer. Dit rangnummer wordt bekend gemaakt via Studielink.

Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten van de selectie. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen van het AMFI valt, dan krijg je via Studielink ook meteen een plaats aangeboden. Je moet die plaats binnen twee weken accepteren via Studielink.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig. Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek.