Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma op zak? Dan heb je de juiste vooropleiding voor het AMFI. De opleiding Fashion & Textile Technologies beschikt over een beperkt aantal opleidingsplaatsen (325). Daarom doe je na jouw inschrijving mee aan een selectiedag.

Aanvullende eisen

Bij een havodiploma gelden nadere vooropleidingseisen. Heb je je havodiploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager of je voldoet aan de toelatingseisen.

Vooropleiding

ToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielen met uitzondering van het havo-profiel Cultuur en Maatschappij waarvoor de toelatingseis wiskunde A of B geldtVoor het havo-profiel Cultuur en Maatschappij geldt de toelatingseis wiskunde A of B.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Decentrale selectie

AMFI gelooft in kwaliteit boven kwantiteit. Daarom heeft AMFI een selectieprocedure voor alle studenten die zich uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink. Deze selectie bestaat onder andere uit het invullen van een huiswerkformulier, een opdracht op de selectiedag, een digitale multiple-choice test en een motivatiegesprek. Het resultaat van de selectie ontvang je uiterlijk 4 weken na deelname. Op 15 April word je via Studielink op de hoogte gebracht van je rangnummer en eventuele plaatsing voor de opleiding.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder. Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek AMFI.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Lees meer over AMFI's selectiedag