Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Wanneer je de master Pedagogiek succesvol hebt afgerond, kun je een coördinerende en/of vernieuwende rol gaan spelen binnen de pedagogische- en educatieve sector. Een rol waarin je het verschil kunt maken.

Een paar voorbeelden: 

Beroepen na de Specialisatie Leren en Innoveren 

  • Projectleider onderwijsvernieuwing 
  • Coördinator en ontwikkelaar van keuze- en loopbaanbegeleiding 
  • Jaarlaagcoördinator of teamleider 
  • Begeleider van nieuwe collega’s en van LiO’s;

Beroepen na de Specialisatie Zorgcoördinatie 

  • Zorgcoördinator van het Zorgadviesteam (ZAT); 
  • Coördinator van een samenwerkingsverband van onderwijs met zorgpartners in de regio;
  • Methodiekontwikkelaar van Onderwijs- en Zorgarrangementen binnen het (speciaal) onderwijs en de jeugdzorg;
  • Beleidsmedewerker Jeugd (Onderwijs, Jeugdzorg, Welzijn) bij stadsdelen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid;
  • Projectleider 
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2017