Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Julia Dupont

Alumnus Master Pedagogiek

Testimonial Julia Dupont

"Het verraste me hoeveel je van je medestudenten kan leren en hoe waardevol het is dat zorg en onderwijs hier samenkomen."

Binnen de gemeente Rotterdam ben ik werkzaam als ambulante jeugdzorgwerker in het intensieve hulpteam. Ik bied intensieve casusregie en gezinscoaching, waarbij voorwaarden worden opgesteld gericht op de veiligheid en ontwikkeling van het kind en/of het handelen van de ouders of opvoeders. 

Omdat ik een hart heb voor jeugdzorg en ik mezelf wil blijven ontwikkelen, wilde ik een master doen. De profilering Zorgcoördinatie is de voornaamste reden dat ik gekozen heb voor deze master. Deze focus draagt bij aan mijn groei als professional en richt zich op de thema’s en het werkveld waarin ik mij bevind.  

Ik hoorde positieve verhalen van familie en vrienden over de hogeschool. Ik ontmoet hier hooggekwalificeerde docenten die verschillende achtergronden hebben wat betreft werkervaring. De aandacht voor internationalisering en de studiereis naar het buitenland maakten dat mijn keuze voor de HvA snel was gemaakt. 

Ik word in deze master uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te nemen. Het geeft me de tools om met een helikopterview naar een organisatie te kijken en hoe deze in beweging zou kunnen komen. Dat is waardevol voor de volgende stap in mijn carrière. Mijn uiteindelijke doel is om binnen jeugdzorgland verschil te kunnen maken daar waar het nodig is. Ik hoop dat er meer mensen met ervaring ‘op de werkvloer’ juist in die stoelen komen te zitten waar beleid wordt gemaakt. 

Doordat veel medestudenten uit het onderwijs komen, kom ik steeds meer te weten over het onderwijssysteem en de uitdagingen en dilemma’s die zich daarbinnen afspelen. Het verraste me hoeveel je van je medestudenten kan leren en hoe waardevol het is dat zorg en onderwijs hier samenkomen. Dit is iets waarvoor we ons in het werkveld ook hard zouden moeten maken. Deze master is dus ook zeker aan te raden voor jeugdzorgwerkers!