Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Marloes Stuive

Alumnus Master Pedagogiek

Testimonial Marloes Stuive

"Vernieuwing is pas geslaagd als die het klaslokaal heeft bereikt."

Het belangrijkste wat ik heb meegekregen van de opleiding is de theorie die ik aan de praktijk kan koppelen. Ik kan mensen nu ook beter meenemen in een proces, omdat theorie helpt om zaken in een breder perspectief te zien. Daarmee haal je hen uit de praktijk van alledag.

Na het behalen van mijn diploma aan de Pabo, ben ik gaan werken als leerkracht. Als leerkracht had ik het gevoel dat het onderwijs herzien moest worden. Ontwikkelingsgericht onderwijs heb ik toen ingezet als middel om dat te bereiken. Eerst in de onderbouw en later ook in de midden- en bovenbouw. Toen al had ik een sterke mening over het onderwijs. Deze mening was vooral gestoeld op mijn praktijkervaring in de klas. Ik was daarom op zoek naar theoretische onderbouwing en kwam zo terecht bij de master Pedagogiek. In juni 2017 heb ik deze master afgerond.

Ik heb gekozen voor deze master, omdat ik van mening ben dat pedagogiek de basis vormt van het onderwijs. Aangezien deze pedagogische basis de grondslag vormt van Master Pedagogiek was mijn keuze voor deze master snel gemaakt. Hiernaast vond ik het belangrijk de opleiding in een grootstedelijke omgeving te volgen en koos daarom voor de HvA. De context waarin ik werk, is immers eveneens een stadse omgeving. Zaken als segregatie en de verharding van de maatschappij spelen hier een grotere rol en vanzelfsprekend houden deze problemen niet op bij de ingang van de school.

Ik heb de specialisatie Leren en Innoveren gekozen, omdat ik vond dat het onderwijs in beweging moest komen. De ontwikkeling van kinderen is niet veranderd, maar de wereld er omheen des te harder. Denk maar aan de digitale revolutie. Kinderen nemen nu op een andere manier kennis tot zich en dit vraagt andere vaardigheden.

Het belangrijkste wat ik heb meegekregen van de opleiding is de theorie die ik aan de praktijk kan koppelen. Ik kan mensen nu ook beter meenemen in een proces, omdat theorie helpt om zaken in een breder perspectief te zien. Daarmee haal je hen uit de praktijk van alledag.
Daarnaast vind ik de lerende, reflectieve houding die je aanleert belangrijk. Zonder deze houding zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe.

De opleiding heeft me enorm verrijkt op professioneel gebied en ook op persoonlijk vlak. Ik heb geleerd wie ik als professional ben, waar ik goed in ben en waar mijn uitdagingen liggen. Daardoor heb ik ook stappen gemaakt in mijn loopbaan. Ik ben begonnen als leerkracht en kreeg de kans de nieuwe kennis over leren en ontwikkelen die ik opdeed direct toe te passen op school. Ik ontwikkelde een onderwijsconcept en werkte daarna als coach en coördinator.

Toen ik aan de opleiding begon, had ik het idee dat alles in het onderwijs anders moest. Nu weet ik dat innovatie niet begint bij een himmelbesteigend innovatie-ontwerp, maar, bij leerkrachten zelf en dat je van daaruit verder bouwt aan duurzame onderwijsontwikkeling. Sinds kort ben ik voor mezelf begonnen en houd ik me bezig met het leren en ontwikkelen van professionals. Ik begeleid leerkrachten en teams bij ontwikkelprocessen en wil leerkrachten helpen zich te versterken. Mijn missie is om innovatieplannen die scholen hebben liggen ook in de praktijk te brengen. Want vernieuwing is pas geslaagd als die het klaslokaal heeft bereikt