Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit diverse opdrachten en je kunt kiezen uit de specialisatie zorgcoördinatie of leren en innoveren.

Werkcolleges en opdrachten

In de tweejarige masteropleiding Pedagogiek staat verbetering van onderwijs en opvoeding centraal. Daarbij draait het om de samenhang tussen onderwijs, opvoeding en de wereld van vandaag. Een school, kinderopvanglocatie of een jeugdzorginstelling is immers geen eiland, maar een actieve deelnemer aan de samenleving. De opleiding biedt je niet alleen flink wat verdieping van je kennis over leer- en ontwikkelingsprocessen, maar leert je ook –heel praktisch- om te gaan met verschillende krachtenvelden in én tussen organisaties.

Het studieprogramma daagt je uit om alle opgedane kennis direct toe te passen binnen je eigen organisatie. Samenwerking en integratie speelt hierbij een grote rol: hoe kunnen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg elkaar versterken?

Elke student neemt daarbij zijn eigen deskundigheid mee. Dat maakt het leerproces boeiend en interessant. Alle studenten geven gezamenlijk vorm aan de invulling van de actieve werkcolleges. Naast deze actieve werkcolleges werk je veel samen met medestudenten in kleine studiegroepen. Er is daardoor veel ruimte voor persoonlijke aandacht en coaching. 

De opleiding heeft geen tentamens, maar opdrachten die je in de eigen praktijk uitvoert en waarbij je uitdagingen uit jouw praktijk en organisatie aan de theorie verbindt. Denk bijvoorbeeld aan een veranderplan of een onderzoek naar hoe je jouw organisatie kunt laten leren..

Het is erg prettig dat je alle opdrachten kunt uitvoeren binnen je eigen organisatie. Zo dragen deze opdrachten werkelijk bij aan verbetering van de praktijk en kun jij je professionaliteit op je eigen werkplek ontwikkelen en stappen maken in je loopbaan.

Specialisaties

Zorgcoördinatie

Tijdens de profilering zorgcoördinatie leer je hoe je impact kunt bewerkstelligen bij actuele vraagstukken die leven omtrent de zorgstructuur binnen jouw praktijk. Deze profilering sluit aan bij de behoeften van bevlogen professionals in zowel de onderwijs-, jeugdzorg-, als kinderopvangsector. Maar vooral wordt de focus gelegd tussen deze sectoren door je te verdiepen in wetenschappelijke theorieën over interdisciplinair samenwerken.  

Hierbij denk je na over innovatie en implementatie van de laatste trends en ontwikkelingen die je deelt binnen de eigen werkplek.  

Deze profilering verbreedt je mogelijkheden doordat je ook functies kunt vervullen in een andere sector dan waar je werkzaam bent. Daarnaast neem je deel aan een studiereis.

Leren en Innoveren

Deze specialisatie draait om het verdiepen van je kennis over pedagogisch en didactisch handelen in de klas, waarbij je óók oog hebt voor het dagelijks leven en de omgeving van leerlingen buiten de school. 

Na deze specialisatie weet je hoe je ontwikkelingen in de -nationale en internationale- omgeving van de school kunt vertalen naar visie, beleid en de dagelijkse praktijk. Je bent dan een expertleraar, gespecialiseerd in innovatie van leren en onderwijzen. Dat betekent dat je ook aanjager en inspiratiebron kunt zijn voor mensen binnen én buiten je school. Je weet behoeften van leerlingen te vertalen met nieuwe onderwijskundige ideeën. Je kunt systeemdenken en begrijpt implementatieprocessen. En, last but not least; je kunt planmatig en onderzoekend werken.

Als je voor deze specialisatie kiest, is het noodzakelijk dat je tenminste acht uur per week op een school werkt. Dat is onder andere nodig voor het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast neem je deel aan een  studiereis. 
 

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Arts voeren. Je kunt dan een coördinerende en/of vernieuwende rol gaan spelen binnen de pedagogische en educatieve sector.

De master Pedagogiek heeft in 2018 'goed' gescoord voor de kwaliteit van de opleiding. De beoordeling is uitgevoerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Docententeam
Hoeveel tijd kost deze opleiding?