Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Pedagogiek

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit diverse opdrachten en je kunt kiezen uit de specialisatie zorgcoördinatie of leren en innoveren.

Werkcolleges en opdrachten

 Je bent leraar of hebt een baan in het pedagogisch landschap en je houdt van je vak. Maar wat als je wilt groeien? Of als je denkt toe te zijn aan een stap in je carrière? De masteropleiding Pedagogiek stelt je in staat om inhoud te geven aan je ambities. 

In de 2-jarige masteropleiding Pedagogiek staat de verbetering van onderwijs en opvoeding centraal. Daarbij draait het om de samenhang tussen onderwijs, opvoeding en de wereld van vandaag. Een school of een jeugdzorginstelling is immers geen eiland, maar een actieve deelnemer aan de samenleving. De opleiding biedt je niet alleen flink wat verdieping van je kennis over leer- en ontwikkelingsprocessen, maar leert je ook –heel praktisch- om te gaan met verschillende krachtenvelden in én tussen organisaties.

Het studieprogramma daagt je uit om alle opgedane kennis direct toe te passen binnen je eigen organisatie. Samenwerking en integratie speelt hierbij een grote rol: hoe kunnen onderwijs en jeugdzorg elkaar versterken?

Elke student neemt daarbij zijn eigen deskundigheid mee. Dat maakt het leerproces boeiend en interessant. Alle studenten geven gezamenlijk vorm aan de invulling van de actieve werkcolleges. Naast deze actieve werkcolleges werk je veel samen met medestudenten in kleine studiegroepen. Er is daardoor veel ruimte voor persoonlijke aandacht en coaching. 

De opleiding heeft geen tentamens, maar opdrachten die je in de eigen praktijk uitvoert en waarbij je problemen uit jouw praktijk en organisatie aan de theorie verbindt. Denk bijvoorbeeld aan een veranderplan of een onderzoek naar hoe je jouw organisatie kunt laten leren.

Het is erg prettig dat je alle opdrachten kunt uitvoeren binnen je eigen organisatie. Zo dragen deze opdrachten werkelijk bij aan verbetering van de praktijk en kun jij je professionaliteit op je eigen werkplek ontwikkelen en stappen maken in je loopbaan.

Specialisaties

Binnen de Master Pedagogiek zijn er twee specialisaties: Zorgcoördinatie en Leren en Innoveren. Voor beide specialisaties staan 16 studiepunten. De keuze voor jouw specialisatie maak je rondom de herfstvakantie van het eerste jaar, nadat je uitgebreide voorlichting hebt gehad.

Een overzicht van het gehele curriculum vind je in de studiegids(opent in nieuw venster).

Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie is een brede specialisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijs- en zorgbeleid én individuele levens komen op één punt samen. 

Goede zorg verlenen vergt een kritische blik op jezelf, een heldere blik op je handelen en een brede blik op de omgeving. Die omgeving beïnvloedt niet alleen de hulpvrager, maar ook jou en je organisatie.

In leerlingbegeleiding, jeugdhulp en jeugdzorg komen maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijs- en zorgbeleid én individuele levens op één punt samen. Het verbeteren van zorgprocessen vraagt daarom een helicopterview, het complexe samenstel van theoretische inzichten, persoonlijke posities, organisatiecultuur, grootstedelijke diversiteit, maatschappelijke en morele vragen. En het vraagt meer dan ooit om samenwerking: tussen hulpvragers en hulpverleners, tussen organisaties (zoals onderwijs en jeugdzorg) en tussen organisaties en politiek.

De specialisatie Zorgcoördinatie biedt je de kans te werken aan je onderzoekende en reflectieve vaardigheden en geeft inzicht in hoe je organisaties strategisch kunt beïnvloeden. Hiermee ontwikkel je de noodzakelijke helicopterview waarmee je binnen je eigen organisatie initiatief kunt nemen om zorg te verbeteren en de organisatie te helpen ontwikkelen tot een lerende organisatie. In het leerproces gaat het steeds om de vraag hoe theorie met de praktijk verbonden kan worden.

Afgestudeerden spelen een voortrekkersrol, bijvoorbeeld projectleider binnen het eigen team, als staffunctionaris binnen een school, als beleidsfunctionaris in een samenwerkingsverband of bij een gemeente.

Onderdeel van deze specialisatie is een studiereis naar Kopenhagen.

Leren en Innoveren

Deze specialisatie draait om het verdiepen van je kennis over pedagogisch en didactisch handelen in de klas, waarbij je óók oog hebt voor het dagelijks leven en de omgeving van leerlingen buiten de school. 

Na deze specialisatie weet je hoe je ontwikkelingen in de -nationale en internationale- omgeving van de school kunt vertalen naar visie, beleid en de dagelijkse praktijk. Je bent dan een expertleraar, gespecialiseerd in innovatie van leren en onderwijzen. Dat betekent dat je ook aanjager en inspiratiebron kunt zijn voor mensen binnen én buiten je school. Je weet behoeften van leerlingen te vertalen met nieuwe onderwijskundige ideeën. Je kunt systeemdenken en begrijpt implementatieprocessen. En, last but not least; je kunt planmatig en onderzoekend werken.

Als je voor deze specialisatie kiest, is het noodzakelijk dat je tenminste acht uur per week op een school werkt. Dat is onder andere nodig voor het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast neem je deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma om onderwijsontwikkelingen in internationaal perspectief te kunnen plaatsen. De internationale uitwisseling van Leren en Innoveren vindt online en in Amsterdam plaats. Het internationale programma van de profilering Zorgcoördinatie bestaat uit een reis naar Kopenhagen. De kosten daarvan zijn voor de student zelf. Het is ook mogelijk om online deel te nemen aan dit programma

Als afgestudeerde kun je werken als onderwijskundige, lerarenopleider, middenmanager of projectleider op een school of bijvoorbeeld als beleidsmedewerker.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Arts voeren. Je kunt dan een coördinerende en/of vernieuwende rol gaan spelen binnen de pedagogische en educatieve sector.

De master Pedagogiek heeft in 2018 'goed' gescoord voor de kwaliteit van de opleiding. De beoordeling is uitgevoerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Vraag hier de beknopte opleidingsfolder aan
Docententeam
Hoeveel tijd kost deze opleiding?