Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor, duaal

Studeren en werken combineren, daar komt het in deze duale variant van de opleiding Verpleegkunde op neer. Je behaalt je getuigschrift door te werken en je leert op je werk. Dat kan een ideale combinatie zijn, vooral als je over een hoge mate van zelfstandigheid beschikt.

Lees verder

De duale opleidingsvariant duurt vier jaar. Tijdens de propedeuse sta je ingeschreven als student aan de Hogeschool van Amsterdam en ontvang je een vergoeding van de instelling of studiefinanciering. Als je de propedeuse binnen het eerste studiejaar gehaald hebt, zet de zorginstelling je leerovereenkomst om in een leer/arbeidscontract voor de resterende duur van de opleiding. Vanaf het begin van de opleiding vindt het leren plaats in het ziekenhuis (de praktijk) en op school (de theorie).

Lees meer

Zie voor een beschrijving van de studiebelasting van Verpleegkunde duaal het schema onder Studieprogramma op de opleidingspagina.

Lees meer

Als verpleegkundige kan je aan de slag als wijkverpleegkundige, in het ziekenhuis of bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, de ambulante (psychiatrische) zorg, de kinderverpleegkunde of de ouderenzorg. Je kunt ook combinaties maken, waarbij je deels in een instelling werkt en deels bij patiënten thuis komt.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. Voor de nieuwe profielen havo en vwo die in september 2007 van start zijn gegaan, gelden ook geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie te kiezen (als dit geen profielvak is) voor een betere aansluiting.

Lees meer

Duaal studenten dienen zich voor 1 mei 2016 aan te melden via Studielink. Naast een vooropleiding op het juiste niveau (zie toelatingseisen) dienen studenten tenminste één individueel (sollicitatie)gesprek gevoerd te hebben met de toekomstige werkgever, mogelijk zal de toekomstige werkgever ook aanvullende testen afnemen. De student dient een leerwerkovereenkomst te overleggen met de opleiding voor zij definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid