Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde duaal

Officiële naam: Opleiding tot Verpleegkundige

De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. In het eerste jaar ben je nog niet in dienst van een gezondheidsorganisatie, maar doe je via een stage wel direct praktijkervaring op. Vanaf het tweede jaar combineer je werken in de praktijk met theoriedagen op school. In de praktijk combineer je het (onder begeleiding) werken in de patiëntenzorg met het werken aan theorieopdrachten. Dat zorgt voor de integratie van theorie en praktijk. In de theorie krijg je, afhankelijk van de zorgorganisatie waar je werkt, vakken als medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie), psychopathologie, klinisch redeneren, en verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden.

Na afloop van je opleiding kun je als verpleegkundige werken in het ziekenhuis, de psychiatrie, of als wijkverpleegkundige.

Verpleegkunde iets voor jou?

Je staat stevig in je schoenen en kunt omgaan met mensen die pijn hebben, of verward zijn en geen grip meer hebben op de realiteit, of ongeneeslijk ziek zijn. Het is belangrijk dat je vakkundig en betrouwbaar bent. Verpleegkunde is een afwisselend en dynamisch beroep. Zorg jij graag voor mensen en houd je van teamwork? Dan past de opleiding Verpleegkunde bij jou.

Werken en leren 

In de duaalopleiding vormen leren en werken één geheel. De praktijkopleiding en de theorieopleiding zijn door de gezondheidsinstellingen en de opleiding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Tijdens een werkperiode krijg je de gelegenheid om jezelf steeds verder te ontwikkelen in de verpleegkundige zorgverlening. Daarbij hangt wat er op de werkplek gebeurt samen met wat je op school leert: werken is ook leren. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gehele opleiding ligt bij de hogeschool.

Punten waarop HBO-Verpleegkunde duaal verschilt van de voltijdopleiding

De belangrijkste verschillen tussen de duale variant en de voltijdvariant zijn:

  • Je sluit voor de start van je studie een overeenkomst met een zorginstelling af voor de totale duur van je opleiding. Wanneer je in het eerste jaar start met de opleidingsrichting Algemene Gezondheidszorg (AGZ), dan is het VUmc of het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) onze samenwerkingspartner. Voor de opleidingsrichting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is dit Arkin of GGZ inGeest. Als je als mbo-verpleegkundige wilt instromen, dan zijn er ook andere instellingen mogelijk. De zorginstelling beslist aan de hand van een sollicitatiegesprek of ze je aannemen voor de opleiding in deze instelling.
  • Bij het leren van kennis en vaardigheden ligt de nadruk sterker op de combinatie van werken en leren.
  • Nadat je je diploma hebt behaald, heb je een voorsprong bij het solliciteren naar een baan bij de zorginstelling waarmee je de overeenkomst gesloten hebt.
  • Je staat als duaalstudent ingeschreven en ontvangt vanaf het tweede jaar een salaris. De hoogte hiervan hangt af van de werkgever.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 juli 2017