Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde duaal

Officiële naam: Opleiding tot Verpleegkundige

Studeren en werken combineren, daar komt het in deze duale variant van de opleiding Verpleegkunde op neer. Je behaalt je getuigschrift door te werken en je leert op je werk. Dat kan een ideale combinatie zijn, vooral als je over een hoge mate van zelfstandigheid beschikt.

Werken en leren 

Bij duale opleidingen vormen leren en werken één geheel. De zorginstelling en opleiding zijn samen overeen gekomen hoe de opleiding vorm en inhoud heeft gekregen. Bij de duale opleidingsvariant bestaat een evenwicht tussen werken en leren. De werkzaamheden tijdens een werkperiode bieden de student de gelegenheid om de benodigde vaardigheden te verwerven. Hetgeen op de werkplek gebeurt hangt dus samen met wat op school plaatsvindt: werken is leren. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gehele opleiding ligt bij de hogeschool.

Verpleegkunde iets voor jou?

Een verpleegkundige is iemand die met mensen werkt. Daarom moet een student HBO-Verpleegkunde met mensen om kunnen gaan. Het is ook belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, omdat je omgaat met mensen die pijn hebben, hun grip op de realiteit kwijt zijn of soms zelfs ongeneeslijk ziek zijn. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. Mensen die aan de opleiding HBO-Verpleegkunde willen beginnen moeten respect hebben voor andere mensen. Verder is het belangrijk dat je zowel een ‘doener’ bent als een ‘denker’. Verpleegkundigen combineren in hun werk het doen en het denken. Afhankelijk van werkplaats en functie staat het een of het ander op de voorgrond.

Punten waarop HBO-Verpleegkunde duaal verschilt van de voltijd opleidingsvariant

  • Je sluit voor de aanvang van je studie een overeenkomst af met een zorginstelling voor de totale duur van je opleiding. Voor de richting Algemene Gezondheidszorg (AGZ) is dit de VuMC en het  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)*.Voor de richting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn dit  ARKIN of  GGZ inGeest en Parnassia.De zorginstelling beslist aan de hand van een sollicitatiegesprek of je de opleiding mag volgen in de instelling. *Het OLVG heeft voor studiejaar 2017-2018 geen opleidingsplekken meer beschikbaar. Het is niet meer mogelijk om voor dit studiejaar te solliciteren bij het OLVG. Het OLVG is niet aanwezig bij de open dag van zaterdag 25 maart en donderdag 20 april.   
  • Je leert de kennis en vaardigheden voornamelijk door te werken in plaats van op school.
  • Nadat je je getuigschrift behaald hebt, heb je een voorsprong bij het solliciteren naar een baan bij de zorginstelling waar je de overeenkomst mee hebt. 
  • Je staat als duaal-student ingeschreven en ontvangt vanaf het tweede jaar een salaris. De vergoeding hangt af van de werkgever.

Belangrijkste kenmerken duale opleidingsvariant

De duale opleidingsvariant kies je als

  • je weet bij welke instelling je wilt gaan werken; 
  • je weet in welke zorgcategorie je wilt gaan werken (die worden immers door de zorginstelling aangeboden);
  • werkend leren beter bij je past dan leren in combinatie met stages;
  • je een inkomen wilt hebben om in je eigen onderhoud te voorzien. Dat kan vooral belangrijk zijn voor mensen die op latere leeftijd gaan studeren. 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2017