Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Verpleegkunde duaal

De duale opleidingsvariant duurt vier jaar. Tijdens de propedeuse ontvang je een vergoeding van de instelling of studiefinanciering. Je staat de gehele opleiding ingeschreven als student aan de Hogeschool van Amsterdam.

Als je de propedeuse binnen het eerste studiejaar gehaald hebt, zet de zorginstelling je leerovereenkomst om in een leer/arbeidscontract voor de resterende duur van de opleiding. De verhouding van het leren bij de instelling tot het leren op school verschilt per duaal-variant. In de AGZ-variant verschuift de verhouding gedurende de opleiding. In het begin van de opleiding ben je verhoudingsgewijs meer op school. Naarmate de opleiding vordert, ben je steeds meer in het ziekenhuis aanwezig. Centraal in de opleiding staat het cyclisch leren. Hierbij is een korte afwisseling tussen school- en ziekenhuisperiodes belangrijk. In de GGZ-variant gaan de studenten 11 tot 13 weken per studiejaar naar school en leren en werken de rest van het jaar in de praktijk. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2017