Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Verpleegkunde duaal

De opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Tijdens de propedeuse ontvang je een vergoeding van de instelling of studiefinanciering. Je staat de gehele opleiding ingeschreven als student aan de Hogeschool van Amsterdam.

Als je de propedeuse in het eerste studiejaar hebt gehaald, zet de zorginstelling je leerovereenkomst om in een leer-arbeidscontract voor de resterende duur van de opleiding. De verhouding tussen het leren bij de zorginstelling en het leren op school verschilt per duale variant. Centraal in de opleiding staat het cyclisch leren. Hierbij is een afwisseling tussen school- en praktijkperiodes belangrijk.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 juli 2017