Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

HBO-Verpleegkunde duaal

HBO-Verpleegkunde is een pittige studie. De opleiding verwacht van studenten motivatie en een grote mate van zelfstandigheid. Deze opleiding is een van de zwaardere hbo-opleidingen op het gebied van gezondheidszorg.

Studiebelasting per jaar

  • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.
  • Duaalstudenten hebben daarnaast ook een leer-werkovereenkomst waarbij de cao van de betreffende instelling geldt.
  • Er zijn 60 studiepunten per jaar te behalen, over de totale studie dus 240 punten.
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

BSA-norm

In het eerste studiejaar (de propedeuse) kun je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Let op: de instelling waarmee je een leerovereenkomst hebt, kan aanvullende eisen stellen om een leer-werkovereenkomst te krijgen voor de hoofdfase. Vraag hiernaar bij de instelling.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

GGZ-duaal, jaar 1

In het eerste jaar (de propedeuse) oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding. Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens een oriënterende stage van tien weken. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

GGZ-duaal, jaar 2

Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Het eerste jaar daarvan is de kernfase van de opleiding. Je leert de basiskennis en -vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast.

Evidence based practice en klinisch redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je hebt vanaf dit jaar een leer-werkovereenkomst met de instelling en de hogeschool. Je werkt in de praktijk en volgt tijdens het schooljaar 11 tot 13 theorieweken op de opleiding.

GGZ-duaal, jaar 3

In het tweede jaar van de hoofdfase leer je meer specifieke kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en pas je die toe. Ook start in dit jaar projectonderwijs, waarbij het aanleren van samenwerkingsvaardigheden samengaat met verdieping in een gezondheidsvraagstuk. Aan het einde van jaar 3 start je al met een afstudeeronderdeel van de opleiding. Ook in jaar 3 werk je in de praktijk en heb je gedurende het schooljaar 11 tot 13 theorieweken op de opleiding.

GGZ-duaal, jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. De praktijk en het onderwijs zijn hierop volledig afgestemd. Het gehele jaar staat in het teken van het afstuderen en je voert afstudeeropdrachten uit zowel in de praktijk als op school. De theorieweken staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Algemene gezondheidszorg (AGZ)

AGZ-duaal, jaar 1, VUmc

In het eerste jaar (de propedeuse) oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding. Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens een oriënterende stage van tien weken. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

AGZ-duaal, jaar 1, OLVG

In het eerste jaar (de propedeuse) oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding. Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je loopt vanaf de eerste dag stage in het OLVG en wisselt stagedagen af met theorieonderwijs op de opleiding.

AGZ-duaal, jaar 2, OLVG en VUmc

Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Het eerste jaar daarvan is de kernfase van de opleiding. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast.

Ook start in dit jaar het projectonderwijs. Daarbij leer je om samen te werken en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence based practice en klinisch redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je hebt vanaf dit jaar een leer-werkovereenkomst met de instelling en de hogeschool. Je werkt in de praktijk en per twee weken ga je drie dagen naar school.

AGZ-duaal, jaar 3, OLVG en VUmc

In het tweede jaar van de hoofdfase leer je meer specifieke kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en pas je die toe. De nadruk komt steeds meer op het praktijkleren te liggen. Je gaat per twee weken twee dagen naar school. Ook start in dit jaar projectonderwijs, waarbij het aanleren van samenwerkingsvaardigheden samengaat met verdieping in een gezondheidsvraagstuk.

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) halverwege het derde jaar een verzoek indienen om in het vierde jaar een half jaar eerder af te studeren.

AGZ-duaal, jaar 4, OLVG en VUmc

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. De praktijk en het onderwijs zijn hierop volledig afgestemd. Het gehele jaar staat in het teken van het afstuderen en je voert afstudeeropdrachten uit zowel in de praktijk als op school. In dit afstudeerjaar heb je 40 studiedagen, waarvan in ieder geval 10 op de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 september 2017