Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van afstuderen. Je loopt een LiO-stage (leraar-in-opleiding): een semester lang sta je twee dagen in de week zelfstandig voor de groep als voorbereiding op je overgang naar het werkveld. Daarnaast doe je een afstudeeronderzoek. Je sluit de studie af met het startbekwaamheidsgesprek, waarin je laat zien dat je een startbekwame leerkracht bent. Dit gebeurt allemaal in het eerste semester.

Het tweede semester bestaat uit een minor. Je bent vrij om een minor uit het volledige landelijke aanbod te kiezen als verdieping of verbreding van je studie. De pabo biedt bijvoorbeeld minoren aan op het gebied van vernieuwingsonderwijs, zoals Montessori en Daltononderwijs en kinderen met speciale behoeften.

Als je in een voorgaande studie al een minor hebt gevolgd, is het mogelijk voor de minor een vrijstelling aan te vragen bij de examencommissie. Deze beslist dan of het programma voldoende overeenkomt om over te gaan tot vrijstelling. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 juni 2019