Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo- of vwo-diploma? Of heb je je bachelor of master afgerond? Dan heb je de juiste vooropleiding voor de verkorte deeltijdopleiding Pabo HvA. Na jouw inschrijving neem je deel aan een studiekeuzecheck/intake. Zo kom je erachter of deze opleiding echt bij je past.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
HavoToelaatbaar met alle profielenJe kunt instromen als je gemiddelde eindcijfer een 8,0 of hoger is. Daarnaast moet je een landelijke toelatingstoets maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, mits je geen eindexamen hebt gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en een van de vakken biologie, natuurkunde of natuur, leven & technologie.
VwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen
Bachelor of masterToelaatbaar met alle diploma'sJe kunt een vrijstelling aanvragen voor de minor (30 studiepunten) zodat de opleiding met een half jaar wordt verkort en dus 2,5 jaar duurt.

Voorbereiden op de toelatingstoets

Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl(opent in nieuw venster) vind je informatie over de toetsen, de regels voor toetsdeelname en materiaal dat je kunt gebruiken voor zelfstudie. Studeer je aan het mbo? Vraag dan op het eigen ROC of je jezelf tijdens jouw mbo-opleiding kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld via een keuzedeel. De Pabo HvA werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam (West en Amstelland), ROC TOP en het Regiocollege.

Aanmelden voor een toelatingstoets

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je in het voorjaar informatie over de manier waarop je jezelf kunt aanmelden voor deelname aan de toelatingstoets(en) in de periode april - augustus.

Vrijstellingsaanvragen

De opleiding telt 180 studiepunten verdeeld over 3 jaar. Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor studieonderdelen als de inhoud ervan overeenkomt met een vak dat je tijdens een eerdere opleiding al hebt behaald. Op deze manier kun je de duur van de opleiding verkorten.

Vrijstellingsaanvragen kun je na de start van de opleiding indienen bij de examencommissie. De examencommissie bepaalt uiteindelijk of de vrijstelling wordt toegekend.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Heb je een buitenlands diploma en wil je weten of je de landelijke toelatingstoetsen moet maken? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op goedvoorbereidnaardepabo.nl(opent in nieuw venster).

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding