Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 12 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast loop je één dag per week stage.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het tweede studiejaar worden geroosterd op donderdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het derde studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 14.30 en 22.00 uur. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool, dit is standaard de dinsdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2022-2023.

Toetsen

Toetsen worden geroosterd in vastgestelde periodes verspreid over het studiejaar. In deze weken worden ook toetsen geroosterd buiten de reguliere lestijden, bijvoorbeeld op maandag 17.00-22.00 uur, dinsdag 17.00-22.00 uur, woensdag 08.30-22.00 uur (wanneer mogelijk alleen toetsen uit DT1) en donderdag 08.30-22.00 uur (wanneer mogelijk alleen toetsen uit DT2). Dit is noodzakelijk omdat elke toets in principe op een unieke dag en tijd wordt geroosterd; en omdat toetsen verschillende keren per studiejaar worden aangeboden en deelnemers zelf de toetsafname kiezen waaraan zij deelnemen.

Cultuurproject

In het eerste en tweede studiejaar wordt twee keer per jaar een cultuurprojectdag georganiseerd voor eerste- en tweedejaars studenten samen. Deze dagen worden afwisselend georganiseerd op woensdag en donderdag.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 180 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.