Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast loop je één dag per week stage.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De lessen van het eerste studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het tweede studiejaar worden geroosterd op donderdagen tussen 8.30 en 22.00 uur. De lessen van het derde studiejaar worden geroosterd op woensdagen tussen 14.30 en 22.00 uur. Daarnaast loopt je één dag in de week stage op een opleidingsschool, dit is standaard de dinsdag.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 180 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 juni 2019