Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

HBO-Verpleegkunde

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Bekijk de afbeelding op ware grootte

STUDENTTEVREDENHEID

In voorjaar 2018 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Verpleegkunde tevreden over zijn en waar we aan moeten werken.

Studenten Verpleegkunde zijn tevreden over:

  • Voorbereiding en aansluiting op de werkpraktijk.
  • De sfeer op de opleiding.
  • De groepsgrootte tijdens colleges.
  • De algemene vaardigheden die je tijdens de opleiding ontwikkelt.
  • De ervaring die je opdoet tijdens stages.

Studenten Verpleegkunde vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Aandacht voor internationalisering binnen de opleiding.
  • Tijdig bekend maken van (wijzigingen in) het rooster
  • Hoe de opleiding reageert op klachten en problemen.

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld. Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op www.studiekeuze123.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 september 2018