Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding. Na jouw inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck (online vragenlijst).

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen biologie in je pakket? Zorg dat je kennis hierover bijspijkert. Kijk hieronder voor meer informatie.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeuse-diploma kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Bijspijkeren Biologie
Voor de opleiding gelden geen vereiste vakken. Wel is het handig om je voor de start van de opleiding te verdiepen in het vak Biologie op havo-niveau. Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege) (opent in nieuw venster)

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk onderdelen 21+-toelatingsonderzoek HBO-Verpleegkunde.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

 • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
 • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
 • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Switchen van opleiding

Heb je een propedeuse HBO-Verpleegkunde en heb je je studie tijdelijk onderbroken of wil je vanuit een andere HBO-Verpleegkunde opleiding bij ons komen studeren? Dan kun je bij de opleiding een verzoek indienen om te starten in de hoofdfase. Dit doe je als volgt: 

 1. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink. Geef bij het indienen van je verzoek tot inschrijving aan dat je in de hoofdfase wilt starten. Let op: je inschrijving in Studielink geeft nog geen toegang tot de hoofdfase van de opleiding. De opleiding moet hier eerst toestemming voor geven.
 2. Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend via Studielink dien je een verzoek bij de opleiding in. Hiervoor stuur je een e-mail met de volgende bijlagen:
  • motivatiebrief
  • propedeusecertificaat HBO-Verpleegkunde
  • cijferlijst van de propedeuse
  • overige cijfers behaald in hogere jaren HBO-V (indien van toepassing)

Stuur de e-mail met bijlagen naar instroomhbov@hva.nl

3. Let op: als jouw inschrijving in Studielink niet correct is verlopen en je niet op tijd hebt betaald, kun je niet starten met de opleiding.

Schrijf je in voor deze opleiding