Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

Finance & Control 3-jarig traject

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

De onderstaande tabel geeft een indruk van de vierjarige opleiding Finance & Control / Bedrijfseconomie.

Voor de opleiding Finance & Control 3-jarig traject zijn de cijfers op sommige onderdelen nog gunstiger. Zo is de doorstroom naar het tweede jaar 70%. Daarnaast is het aantal eerstejaars aanzienlijk kleiner. De opleiding Finance & Control 3-jarig traject kent kleinere klassen en veel individuele begeleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 9 juli 2019