Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot het 3-jarig traject toegelaten als je in het bezit bent van een vwo-diploma. Je bent toelaatbaar met een havo-diploma als je een gemiddeld eindcijfer hebt van 8,0 of hoger. Daarnaast gelden voor deze opleiding extra eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Havo of vwo: extra eisen

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

HavoVwo
Natuur & TechniekGeen extra eisenGeen extra eisen
Natuur & GezondheidEconomie of M&O of BedrijfseconomieGeen extra eisen
Economie & MaatschappijGeen extra eisenGeen extra eisen
Cultuur & Maatschappij(Economie of M&O of Bedrijfseconomie) +
(Wiskunde A of B)
Geen extra eisen

Daarnaast hebben wij een advies om jouw kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten:

  • Waar je de keuze hebt tussen Economie en Bedrijfseconomie (voorheen M&O) adviseren we Bedrijfseconomie (voorheen M&O) te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt. Met het vwo-profiel C&M adviseren we je de vierjarige bachelor te volgen, omdat bij dit profiel Rekenen en Wiskunde in mindere mate aan bod komen.

Je bent als vwo'er uiteraard vrij om te kiezen voor de vierjarige opleiding in plaats van de driejarige.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Direct instromen in een hoger jaar?

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je instromen in een hoger jaar? Hierbij gelden de volgende toelatingseisen: naast een behaalde propedeuse ben je in het bezit van een vwo-diploma of een havo-diploma met een gemiddeld eindcijfer van 8,0 of hoger.

Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen:

1. Doe een inschrijfverzoek

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink(opent in nieuw venster) en geef aan dat je wilt studeren als hogerejaars student. De Centrale Studenten Administratie (CSA) informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt:

  • Geaccepteerd: je kunt instromen in een hoger jaar
  • Afgewezen: je kunt niet instromen in een hoger jaar
  • Moet worden beoordeeld voordat je kunt starten in een hoger jaar

2. Beoordeling door opleiding

Als de opleiding je toelating moet beoordelen, ontvang je bericht dat je hier deze documenten voor nodig zijn:

  • een gewaarmerkte cijferlijst
  • een verklaring propedeuse

Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding.

Wanneer ontvang ik het besluit?

Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-6 weken. Doe je aanvraag zo snel mogelijk, zo voorkom je dat je bij aanvang van het studiejaar mogelijk nog geen uitspraak hebt over je toelating.

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse ontvang je een voorlopig besluit over je mogelijkheden tot instroom. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je nog voor 1 oktober. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit over je toelating in een hoger jaar staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.