Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Propedeuse

In het propedeusejaar werk je in teamverband aan projecten en verken je het hele spectrum van de communicatiebranche. Deze projecten kunnen per jaar verschillen, maar je werkt altijd aan projecten met echte opdrachtgevers. Tijdens een project krijg je ondersteunende colleges.

Het eerste jaar oriënteer je je breed op het vakgebied. De belangrijkste vakken in de propedeuse zijn marketingcommunicatie, corporate communicatie, onderzoek en schriftelijke en mondelinge communicatie. Je werkt aan projecten met echte opdrachtgevers.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Lees hierover meer op de pagina Studiebelasting.

Het algemene programma loopt door tot in de eerste helft van het tweede jaar.

Wil je in de communicatie werken, dan is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. Daarom krijg je bij CO een taaltoets. We beoordelen daarmee of je wel het juiste 3F-niveau (uitstroom havo/mbo 4) hebt. Is dat niet het geval, dan zul je met zelfstudie hard aan de gang moeten. Wanneer je de taaltoets niet in een keer haalt, bieden we extra taallessen aan.

Let op: vanaf blok 1 in het eerste jaar hanteren we een taalnorm.

Mbo-4-opleiding en taalvaardigheid

Volg je op dit moment een mbo-4-opleiding, wees je er dan van bewust dat taalvaardigheid een zeer grote plaats inneemt op de opleiding.

Volg je een mbo-opleiding die niet met de communicatiebranche te maken heeft, houd er dan rekening mee dat de overgang naar de opleiding CO relatief zwaar kan zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke bijscholing/taalondersteuning als je tijdens het volgen van de opleiding merkt dat het vereiste taalniveau bij CO te hoog is.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 12 augustus 2020