Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Bij deze opleiding heb je gemiddeld 16 uur per lesweek contacttijd en besteed je circa 24 uur aan zelfstudie.

Contacttijd

Het onderwijs bestaat uit kennisverwerving, het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van (zelf)reflectie en onderzoeksvaardigheden. Dit ontwikkel je via verschillende onderwijsvormen. Het onderwijs vindt plaats in vier blokken per jaar. Een blok heeft zeven lesweken, waarna je twee toetsweken hebt. De contacttijd is gemiddeld 16 uur per lesweek.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uren met medestudenten aan het oplossen van het beroepsvraagstuk in de stone die je volgt, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel op de inhoud als op de manier waarop je leert. Daarna wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 45 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je studiecoach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies