Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Het zij-instroomtraject in het kort

Wil je aan de slag als leraar in het voortgezet onderwijs? Of werk je al als docent en wil je je tweede lesbevoegdheid halen? Dan is het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject voor het voortgezet onderwijs iets voor jou! Je staat aan de basis van de ontwikkeling van kinderen en je bent betrokken bij tal van maatschappelijke vraagstukken. Met het ZiB-traject behaal je in maximaal 2 jaar een bevoegdheid voor tweedegraadsleraar. Een geschiktheidsonderzoek maakt de toelating tot dit traject mogelijk.

Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek
(opent in nieuw venster)
Docent geeft uitleg

Programma

Het zij-instroomtraject is een waarmee je in maximaal twee jaar de bevoegdheid leraar tweedegraads behaalt. Voordat je start, dien je eerst een geschiktheidsonderzoek te doen. Hiermee kijken we of je toegelaten kan worden tot het traject. Daarna start je scholingstraject waarbij je zowel met de theorie bezig bent, maar bovenal direct aan de slag gaat met leren en werken in de praktijk.

Onderdelen
  1. Je start met het intakegesprek: op basis van je aanmelding krijg je een gesprek met de intaker van de door jouw gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of je voldoet aan de criteria en of het haalbaar is om in maximaal twee jaar het Zij-instroom in Beroeptraject te kunnen afronden (of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt). Het is ook voor jou een check of dit traject wel bij je past.
  2. Schrijven en samenstellen portfolio: hierin maak je zichtbaar wat je actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de tweedegraadsleraar. Je ontvangt een handleiding, waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten. Je vult het portfolio met ervaringen die je opdoet als docent op school en eventueel materiaal uit de vorige beroepspraktijk. Je ontvangt een handleiding waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten en er worden portfolio-instructiebijeenkomsten aangeboden.
  3. Assessment: Wanneer je het portfolio af hebt, kun je het assessment aanvragen. Tijdens dit assessment geef je zelfstandig een les op jouw school, voer je een reflectiegesprek over de gegeven les en een criteriumgericht interview naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde les. Tijdens het assessment wordt gekeken of je 'geschikt wordt verklaard' voor toelating tot het Zij-instroom in Beroeptraject voor het voortgezet onderwijs: of je zelfstandig voor de klas kan staan en binnen 2 jaar het bekwaamheidsonderzoek (en daarmee het gehele ZiB-traject) kan afronden.
  4. Na positieve afronding stellen we samen met jou een maatwerk scholings- en begeleidingsplan op. Dit gebeurt aan de hand van de uitslag van het geschiktheidsonderzoek. Hiermee kan het ZiB-traject worden gestart voor de studie-onderdelen van jouw scholingstraject.
Hier vind je meer informatie

Doelgroep

Je bent hbo- of wo-gediplomeerd en hebt (zicht op) een baan als onbevoegd leraar in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Of je bent al werkzaam als leraar en wilt graag je tweede lesbevoegdheid behalen. Om te kijken of de opleiding bij je past, doe je een geschiktheidsonderzoek.

Cursusdagen, planning en deadlines

De afname van het assessment van het geschiktheidsonderzoek wordt in overleg gepland. Tijdens het zij-instroomtraject zijn de lesdagen per opleiding verschillend. Als zij-instromer volg je een persoonlijk (maatwerk) studieplan en sluit je aan bij een deel van de colleges van de deeltijdopleiding. Instromen bij een groep voor het volgen van onderwijs? Begin september en begin februari zijn dan passende startmomenten. In dat geval gelden voor het geschiktheidsonderzoek deadlines. Op een tussengelegen moment instromen (bijvoorbeeld april of november) is afhankelijk van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek en gaat in overleg met de opleiding en de coördinator zij-instroom. Samen bepalen jullie en passend startmoment.

Meer informatie over de planning en deadlines

Kosten

De kosten van het geschiktheidsonderzoek bedragen € 2.800,-. Je werkgever (de school) kan wanneer jij het geschiktheidsonderzoek hebt afgerond en start met het zij-instroom traject, subsidie aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De totale kosten van het zij-instroom traject hangen af van het aantal vakken en de begeleiding die je gaat volgen. Uit de subsidie kunnen in ieder geval de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de vakken en begeleiding worden betaald.

Meer over subsidie

Toelating

Om via een zij-instroom traject een tweedegraads lesbevoegdheid te kunnen halen dien je aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan welke toelatingseisen je moet voldoen is onder andere afhankelijk van of je vanuit een ander beroep leraar wilt worden of bijvoorbeeld een tweede bevoegdheid wilt halen.

Bekijk alle voorwaarden

Tijdsinvestering

Je combineert zelfstandig werken als leraar in het voortgezet onderwijs met een lerarenopleiding. Kandidaten doorlopen gemiddeld tussen de 6 weken en 3 maanden het geschiktheidsonderzoek, vanaf het moment van werkervaring opdoen als docent tot het afsluitend assessment. Je dient tijdens het zij-instroom traject minimaal 1 dag in de week (8 lesuren) les te geven in het schoolvak waarvoor je de bevoegdheid haalt. De meeste van onze zij-instromers werken 0,4-0,6 fte op een school. Je krijgt een maatwerkprogramma op basis van jouw geschiktheidsrapportage, rekening houdend met de maximale studietijd van 2 jaar.

Groepsgrootte

De groepsgrootte verschilt en is onder andere afhankelijk van het startmoment en de tweedegraadsopleiding waar je colleges bij volgt.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Of neem contact op met Administratief Coördinatieteam Leven Lang Ontwikkelen
assessment-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-5995563(opent in nieuw venster)

Werkgever vinden

cursisten tijdens les in klaslokaal

Als zij-instromer ben je verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het schoolvak waarvoor je een bevoegdheid wilt halen. Je kunt zelf een school zoeken waar je aan de slag kunt als zij-instromer. De school hoeft hiervoor niet verbonden te zijn aan de HvA.

Lees meer over het vinden van een werkgever

Start voor de Klas!

cursisten lopen trap op

Begin je als zij-instromer op een school? En wil je daarin ondersteund worden door al een module van de lerarenopleiding te volgen? Meld je dan aan voor Start voor de Klas!

Ga naar Start voor de Klas!