Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verkoopvoorwaarden

De HvA kent twee soorten algemene voorwaarden: voor particuliere afnemers en voor professionele afnemers.

Toepasselijkheid

Op alle (onderwijs)diensten geleverd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de HvA van toepassing. Door inschrijving via de HvA website of akkoordbevinding van een offerte voor een cursus of andere dienst, ben je als afnemer akkoord met de HvA algemene verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden vullen de informatie op de website, in een offerte of in een aparte overeenkomst aan.

Ben je een particuliere- of een professionele afnemer van diensten?

Via de volgende links kun je kennisnemen van de inhoud van de algemene verkoopvoorwaarden.

Verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers

De algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers zijn van toepassing op natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bijvoorbeeld een individuele particuliere cursist, die zelf de cursus betaalt. De HvA kan deze versie voor particuliere afnemers ook bij ZZP’ers van toepassing verklaren.

Bekijk de Algemene Verkoopvoorwaarden voor particulieren

Verkoopvoorwaarden voor professionele afnemers

Sluit je als bedrijf of instelling met de HvA een overeenkomst met betrekking tot (onderwijs)diensten af, dan gelden de algemene verkoopvoorwaarden HvA professionele afnemers.  Bijvoorbeeld voor de inschrijving van een of meerdere werknemers van een bedrijf of instelling voor een cursus, indien onderzoek door de HvA wordt verricht, een maatwerk cursus wordt ontwikkeld of als er sprake is van consultancy.

Bekijk de Algemene Verkoopvoorwaarden voor professionele afnemers

Het gaat hier steeds om (onderwijs)diensten die niet bekostigd zijn door de Rijksbijdrage en niet geregistreerd zijn in het CROHO. De eigen algemene voorwaarden van afnemers kunnen niet gelden. Deze wijst de HvA uitdrukkelijk af.

Bedenktijd van 14 dagen | Herroepingsformulier (alleen bij online inschrijving consument)

Is jouw aanmelding schriftelijk bevestigd, dan mag je de overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na deze bevestiging ontbinden, zonder dat je daar een reden voor hoeft op te geven. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd, onder toevoeging van ingevuld herroepingsformulier. Na 14 kalenderdagen geldt de annuleringsregeling uit de algemene verkoopvoorwaarden (artikel 9: duur en beëindiging van de overeenkomst).

Klachtenregeling

Wij stellen onze klanten graag tevreden. Onverhoopte klachten over een cursus uit ons aanbod of een andere vorm van dienstverlening nemen we daarom uiterst serieus. Klachten kun je melden bij de persoon vermeld bij de specifieke informatie over de cursus of geleverde andere dienst. Ontbreekt deze dan kun je een klacht indienen via het klachtformulier.

Meer informatie over Klachtrecht

Privacy

De HvA respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De HvA handelt daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming. In haar Privacy Statement informeert de HvA je over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn.