Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Regels en rechten

Heb je een klacht of ben je het niet eens met een beslissing? Lees alles over je rechten en bekijk hoe je een klacht in kunt dienen.

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut zijn de belangrijkste rechten en plichten vastgelegd van de (toekomstige) deelnemers aan het onderwijs van de hogeschool. Het statuut bestaat uit een algemeen deel, dat voor alle deelnemers geldt, en een bijzonder deel, dat gekoppeld is aan een opleiding of een groep van opleidingen.

Raadpleeg het studentenstatuut

Heb je een vraag?

Stel je vraag aan het loket Beroep, Bezwaar en Klacht