Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen terug over het zij-instroomtraject leraar voortgezet onderwijs. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag.

Ik heb nog geen zicht op een baan in het onderwijs, kan ik dan het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep doen?

Nee, om het geschiktheidsonderzoek te doen heb je een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die voornemens is je in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Hoeveel dagen per week sta ik als zij-instromer voor de klas?

Als zij-instromer ben je verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Het is mogelijk om dit uit te breiden. Je maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de HvA is daarbij niet betrokken. De HvA adviseert zij-instromers om niet meer dan twee dagen per week als leraar te werken. Je moet immers ook voldoende tijd hebben voor het scholingstraject en uit ervaring blijkt dat het zij-instroomtraject intensief is, waarin je een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Ik stond het afgelopen jaar ingeschreven bij een lerarenopleiding. Is dit een bezwaar?

Voor het aanvragen van de subsidie is dit een bezwaar. Je mag in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven staan bij een lerarenopleiding (bekostigd of onbekostigd) om de subsidie van het ZiB-traject aan te vragen. Je kunt het ZiB-traject wel volgen zonder subsidie. Stond je de afgelopen twee jaar wel ingeschreven bij een lerarenopleiding maar heb je een diploma behaald dan geldt deze regel niet en kun je een tweedegraadsbevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject.

Wat wordt er verstaan onder de landelijke kennisbases en landelijke kennisbasistoets?

Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen, daar mag geen twijfel over bestaan. Een aantal jaren geleden is daarom het initiatief genomen om de kenniscomponent in de lerarenopleiding te versterken. In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar(opent in nieuw venster). Voor de tweedegraadslerarenopleidingen zijn er landelijke kennistoetsen voor aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde en wiskunde.

Hoeveel tijd kost het samenstellen van het portfolio?

Het samenstellen van je portfolio voor het geschiktheidsonderzoek kost gemiddeld 20 uur.

Hoeveel tijd kost het assessment van het geschiktheidsonderzoek?

Als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek geef je een les op de school waar je werkt en voer je een reflectie- en beoordelingsgesprek. Dit kost je ongeveer 4 uur.

Kan ik ondersteuning krijgen bij het samenstellen van het portfolio?

Mocht je behoefte hebben aan begeleiding tijdens het samenstellen van het portfolio, neem dan contact op met assessment-foo@hva.nl. Portfoliobegeleiding bieden we aan voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider).

Aan welke klassen kun je lesgeven tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject tweedegraads?

Je behaalt een tweedegraads lesbevoegdheid en daarmee kun je lesgeven in de eerste drie jaar van het havo en vwo (de onderbouw) of in het gehele vmbo en mbo.

Ik ben (onbevoegd) werkzaam in het mbo. Kan ik mijn tweedegraads bevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject?

Ja, als je (onbevoegd) werkzaam bent in het mbo dat kun je je tweedegraadsbevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroeptraject. Je werkgever komt in aanmerking voor subsidie. Je moet aan dezelfde toelatingscriteria voldoen als iemand die (onbevoegd) werkzaam is in het vo.

De uitslag van het geschiktheidsonderzoek is ongeschikt voor het zij-instroomtraject wat nu?

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je niet geschikt bent voor het zij-instroom in beroeptraject maar wel geschikt bent voor het beroep van leraar dan kan je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Opnieuw het geschiktheidsonderzoek doen bij de HvA is mogelijk na een half jaar. 

De opleiding biedt onderwijs aan, maar is het verplicht om daaraan deel te nemen?

Nee, dat is niet verplicht. Voordat het scholingstraject begint maak je met de opleiding afspraken over de wijze waarop je van plan bent te gaan studeren. In de kosten voor het scholingstraject nemen we het volgen van onderwijs in een groep als uitgangspunt. Als je liever gebruikmaakt van individuele begeleiding door een docent dan is het mogelijk om hierover nadere afspraken te maken. Wel worden hiervoor aanvullende kosten in rekening gebracht.

Kan de HvA mij helpen om een school of schoolbestuur te vinden waar ik als zij-instromer kan werken?

De HvA speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar je het Zij-instroom in Beroeptraject kunt uitvoeren.

Ik heb bij een andere instelling voor hoger onderwijs een geschiktheidsonderzoek afgelegd. Kan ik het scholingstraject bij de tweedegraadslerarenopleiding aan de HvA volgen?

Ja, dat is mogelijk. Als je in het bezit bent van een geldige geschiktheidsverklaring voor Zij-instroom in Beroep tweedegraadslerarenopleiding, dan kun je het scholingstraject voor Zij-instroom in Beroep bij de HvA volgen. Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend intakegesprek zodat we nader kunnen kennismaken.

Mag ik ook buiten Amsterdam op een school werken als ik het scholingstraject volg bij de tweedegraadslerarenopleiding HvA?

Ja, dat mag. Het onderwijs en de individuele begeleiding vindt plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Afhankelijk van de locatie van je werkplek buiten Amsterdam maken we wel nadere afspraken over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op de werkplek. Het is mogelijk dat de HvA uren in rekening brengt voor de reistijd van de betrokken opleidingsdocent.

Hoeveel dagen per week sta ik als zij-instromer voor de klas?

Als zij-instromer ben je verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Het is mogelijk om dit uit te breiden. Je maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de HvA is daarbij niet betrokken. De HvA adviseert zij-instromers om niet meer dan twee dagen per week als leraar te werken. Je moet immers ook voldoende tijd hebben voor het scholingstraject en uit ervaring blijkt dat het zij-instroomtraject intensief is, waarin je een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Ik heb geen afgeronde hbo- of wo-opleiding, kan ik dan toch deelnemen aan een zij-instroomtraject?

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat je alleen aan een Zij-instroom in Beroeptraject mag deelnemen als je tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma.

Uitzondering op deze regel is als je onderwijs wilt gaan geven in

  • A: bouwen, wonen en interieur;
  • B. produceren, installeren en energie;
  • C. mobiliteit en transport; of
  • D. horeca, bakkerij en recreatie.

Dan kan een mbo 4-diploma met aantoonbaar hbo denk- en werkniveau  volstaan. Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs of Leraar Horeca en Voeding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen. 

Waarom wordt het zij-instroomtraject afgesloten met een getuigschrift Zij-instroom in Beroep en niet met een bachelorsdiploma?

Het Zij-instroom in Beroeptraject is een verkort scholingstraject voor mensen die als onbevoegd docent in het voortgezet onderwijs werken en in maximaal twee jaar een bevoegdheid verwerven. Anders dan een reguliere tweedegraadslerarenopleiding maakt onderzoek geen onderdeel uit van dit traject. De verbinding tussen theorie en praktijk maak je zelf tijdens je werk. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding. Als zij-instromer ontvang je daarom een getuigschrift Zij-instroom in Beroep. Dit is een baccalaureaat. Een baccalaureaat is gelijkwaardig qua bevoegdheid aan een Bachelor of Education.

Kan ik na afronding van het zij-instroomtraject ook lesgeven in het buitenland?

Het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, dat met afronding van het scholingstraject voor zij-instroom wordt verworven, is geen bachelordiploma en valt daardoor niet onder de BAMA-erkenning zoals die in de akkoorden van Lissabon zijn vastgelegd. Of iemand met het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek als bevoegd voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs erkend wordt hangt af van de weging van het getuigschrift door de Nuffic van het betreffende land. Landen bepalen dus zelf of ze de bevoegdheid erkennen.

Ik behaal binnenkort mijn bachelordiploma, mag ik alvast starten met het geschiktheidsonderzoek voor zij-instroom?

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en scholingstraject voor zij-instroom (bekijk alle voorwaarden). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

Ik ben het niet eens met het verloop van het geschiktheids- of het bekwaamheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

We doen natuurlijk onze uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarom werken we met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en is de assessmentprocedure helder beschreven. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met het verloop van de procedure en/of de eindrapportage. Kom je er niet uit in een gesprek met de assessoren, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.