Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

De toelatingseisen zijn afhankelijk van wat je wilt. Wil je graag vanuit een ander beroep leraar worden, dan zijn de eisen anders ten opzichte van het behalen van een tweede bevoegdheid. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is.

Je wilt vanuit een ander beroep leraar worden.

Om zij-instromer in beroep  te worden in het voortgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of wo-opleiding verwant aan het vakgebied.
 • Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke- en beroepservaring.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • (zicht hebben op) een baan in het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo. 
 • Je mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet, om in aanmerking te komen voor de subsidie zij-instroom. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen niet.
 • Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding als je voldoet aan toelaatbaarheidseisen Nederlandstalige opleiding. Je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden en je hebt aantoonbaar voldoende niveau van de Nederlandse taal (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (alle vier de onderdelen).  

* Voor de opleiding Leraar Wiskunde gelden extra eisen ten aanzien van de vakkennis. Je kunt dit met de opleiding bespreken tijdens het intakegesprek.

Je wilt een tweede onderwijsbevoegdheid halen

Het is mogelijk om een tweede lesbevoegdheid te halen via zij-instroom in beroep traject. Je doet dan een geschiktheidsonderzoek op maat, gericht op het nieuwe schoolvak.  Je moet beschikken over: 

 • minimaal een lesbevoegdheid (po of vo);
 • een aanstelling als docent (tijdens het scholingstraject dien je minimaal 8 uur les te geven in het schoolvak waarvoor je de bevoegdheid haalt).

Je wilt onderwijs geven in een van de volgende beroepsgerichte profielen in het vo:  A: bouwen, wonen en interieur; B. produceren, installeren en energie; C. mobiliteit en transport; D. horeca, bakkerij en recreatie

Om zij-instromer in beroep te worden in het voorgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • een diploma van een middenkaderopleiding of specialistenopleiding (MBO-4);
 • aantoonbaar hbo- werk en denkniveau;
 • voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag(opent in nieuw venster) (VOG)

Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs of de opleiding Leraar Horeca en Voeding wordt een inschatting gemaakt of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te halen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de pedagogische en didactische bekwaamheden als naar de vakinhoudelijke.