Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie werk je aan een goede theoretische basis en leer je psychologische kennis toe te passen op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Tijdens de opleiding oefen je met deze inzichten in je stage en in de projectgroepen. Daarnaast komt de praktijk ook naar jou toe, via gastsprekers uit de werkvelden.

Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een van de vier werkveldcontexten. Je kunt vanaf het derde jaar kiezen voor: Consument en Maatschappij, Onderwijs en Ontwikkeling, Arbeid en Organisatie of Gezondheid, Zorg en Welzijn.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Bekijk het filmpje of kijk in de Studiegids.

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je midden in Amsterdam: een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je geregeld in contact met het Amsterdamse werkveld. Je ontmoet gastdocenten en loopt stage. Je past de kennis die je opdoet steeds toe in je opleiding. Hierdoor ben je voortdurend in aanraking met actuele thema’s en het leven in de stad.

Toegepaste Psychologie is een competentiegerichte opleiding. Aan de hand van competenties ontwikkel je jezelf tot een goede toegepast psycholoog. Een competentie is opgebouwd uit een aantal kwaliteiten (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt als je aan het werk gaat in de beroepspraktijk. De competenties zijn:

  • signaleren, analyseren en beoordelen van gedragsvraagstukken
  • voorlichten van personen over gedragsvraagstukken
  • adviseren rond verandering van menselijk gedrag
  • begeleiden en coachen van personen bij het verbeteren van hun functioneren
  • trainen van personen in inter- en intrapersoonlijke vaardigheden
  • onderzoeken van gedrag en attitudes en hierover rapporteren
  • beoordelen van gedrag van mensen
  • beïnvloeden van gedrag op verschillende manieren

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 september 2017