Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie krijg je een goede theoretische basis en leer je psychologische kennis toe te passen op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Tijdens de opleiding oefen je met deze inzichten tijdens je stage en in de projectgroepen. Daarnaast komt de praktijk ook naar jou toe, via gastsprekers uit de werkvelden.

Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een van de vier werkveldcontexten. Je kunt vanaf het derde jaar kiezen voor: Consument & Maatschappij, Onderwijs & Ontwikkeling, Arbeid & Organisatie of Gezondheid, Zorg & Welzijn.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Bekijk het filmpje of kijk in de Studiegids.

Toegepaste Psychologie is een competentiegerichte opleiding. Aan de hand van competenties ontwikkel je jezelf tot een goede toegepast psycholoog. De competenties zijn:

  • signaleren, analyseren en beoordelen van gedragsvraagstukken
  • voorlichten van personen over gedragsvraagstukken
  • adviseren rond verandering van menselijk gedrag
  • begeleiden en coachen van personen bij het verbeteren van hun functioneren
  • trainen van personen in inter- en intrapersoonlijke vaardigheden
  • onderzoeken van gedrag en attitudes en hierover rapporteren
  • beoordelen van gedrag van mensen
  • beïnvloeden van gedrag op verschillende manieren

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je midden in Amsterdam, een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je geregeld in contact met het Amsterdamse werkveld, door ontmoetingen met gastdocenten en tijdens de stages die je loopt. Je past de kennis die je opdoet steeds toe op je studie-omgeving. Hierdoor ben je voortdurend in aanraking met actuele thema’s en het leven in de stad.

Toegepaste Psychologie biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Naast de contacturen besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 september 2016